Klub na obranu demokracie k poslaneckému pokusu ochromit veřejnoprávní média

Návrh novely zákonů o České televizi a o Českém rozhlase, který se zrodil v iniciativě Svobodu médiím a osvojila si ho skupina poslanců v čele s Babišovým expertem na média Martinem Komárkem, je pokusem ochromit veřejnoprávní média v citlivém období před volbami do Poslanecké sněmovny, které proběhnou v příštím roce a budou mít rozhodující význam pro další osud České republiky. Zároveň je to výraz pohrdání parlamentní demokracií a demokratickou politikou. Upozorňuje na to ve svém prohlášení Klub na obranu demokracie.

Klub na obranu demokracie se dnes v této věci obrátil na poslance Parlamentu ČR z demokratických stran, tedy z ČSSD, KDU-ČSL, ODS a TOP 09, seznámil je se svým stanoviskem k návrhu novely a požádal je o podporu. Své stanovisko dal Klub zároveň na vědomí i předsedům zmíněných čtyř politických stran, ředitelům České televize a Českého rozhlasu a předsedům mediálních rad. Text prohlášení přinášíme v plném znění.

Novela zákonů o veřejnoprávních médiích ohrožuje svobodu projevu

20. listopadu t. r. byl v Poslanecké sněmovně předložen návrh novely zákona o České televizi a o Českém rozhlase. Zrodil se před časem v iniciativě Svobodu médiím a postavily se za něj osobnosti a uskupení „občanské společnosti“. Osvojila si ho skupina poslanců napříč politickým spektrem v čele s Babišovým expertem na média Martinem Komárkem.

Smyslem návrhu je, aby organizace a sdružení „občanské společnosti“ mohly jmenovat členy mediálních rad bez politické kontroly. Jeho přílohou je seznam 22 organizací, které přímo nominují každá po jednom členu. Totéž právo mají mít i strany a sdružení zastoupené v Poslanecké sněmovně.

Rady pak jmenují pro rozhlas i pro televizi pětičlennou Správní radu, která bude kontrolovat ředitele a management obou institucí.

Návrh je projevem pohrdání parlamentní demokracií a demokratickou politikou. Smyslem demokratických politických institucí je mimo jiné zaručit prostor pro praktické uskutečnění svobody projevu. Je k tomu kompetentní Parlament České republiky a v tomto případě Poslanecká sněmovna, která je ztělesněním politické plurality v naší zemi a jejíž legitimita je dána svobodnými volbami. Z toho plyne její právo podílet se na vytváření mediálních rad.

Postavení managementu ČT a ČRo pod kuratelu Správních rad pak ochromí akceschopnost obou institucí a zvýší jejich manipulovatelnost.

Navrhované úpravy ještě víc ochromí veřejnoprávní média v citlivé době před volbami do Poslanecké sněmovny v příštím roce. Volby budou mít rozhodující význam pro další osud České republiky.

V zákonodárné iniciativě se spojily zájmy mohutného politického uskupení Andreje Babiše a vyznavačů „občanské společnosti“. Oběma jde o revoluční proměnu parlamentní demokracie, která fakticky znamená její destrukci.

Demokratické politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně jsou bezmocné a rozpolcené. Vyzýváme jejich vedení a členy, aby zabránili pokusu o ochromení veřejnoprávních médií. Vyzýváme lidi, kteří v těchto médiích pracují, aby se tomuto pokusu čelili s větší energií a odvahou, než jakou projevovali dosud. A vyzýváme veřejnost, aby demokraty v politických stranách i ve veřejnoprávních médiích podpořila. Sami se budeme v rámci našich sil a možností na této podpoře podílet.

Výbor Klubu na obranu demokracie: Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Pavel Otto, Jan Scheinost

Šéfredaktor Svobodného fóra Pavel Šafr

Členové KOD a bývalí členové Demokratické iniciativy: Radim Brňák, Dana Drahná, Petr Dušejovský, Miroslav Fleischman, Vladimír Fritsch, František Hodík, Johana Hovorková, Vladislav Kahle, Jana Kováříková, David Král, Martin Litomiský, Jiří Liška, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Hana Petrásková, Ondřej Pěč, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Lenka Smětáková, Jiří Šimeček, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Otakar Válek, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Hanuš Velebný, Jan Vyskočil, Jan Zima

V Praze 8. prosince 2016