Poslanci PČR reagují na výzvu “Braňme kritickou žurnalistiku v České televizi!”

Na naši výzvu “Braňme kritickou žurnalistiku v České televizi”, kterou jsme zaslali poslancům napříč politickým spektrem,  odpověděly zatím poslankyně ODS Jana Černochová a poslankyně ODS Miroslava Němcová. Jejich odpovědi tu dáváme k dispozici.

 

Vážený pane Doležale,

výtku RRTV vůči pořadům ČT , které se týkaly majetkových poměrů ministra financí Andreje Babiše jsem zaznamenala. Vzbudila ve mně stejné obavy jaké popisujete. Mám v plánu tento postup:

1) situaci proberu na poslaneckém klubu ODS a zvláště s p. předsedou Petrem Fialou
2) požádám o schůzku předsedu TOP 09 M. Kalouska s cílem dohodnout se na společném postupu poslanců ODS a TOP 09 na schůzi volebního výboru
3) ve stejném duchu se pokusím jednat se zástupci KDU – ČSL a ČSSD
4) napíšu text se svým stanoviskem a zveřejním jej všude, kde to půjde ( v kopii zašlu Vám, členům RRTV a řediteli ČT).

Pokud mě napadne ještě něco, udělám to a dám Vám vědět.

Srdečně Vás zdravím a děkuji Vám
Miroslava Němcová

 

Vážený pane předsedo,

děkuji za zaslaný dokument. Děkuji rovněž za důslednost, s jakou se spolu s Vašimi kolegy věnujete otázce obrany svobody médií, svobody vyjadřování a objektivity RRTV. Chtěla bych Vás ubezpečit, že dotčené kauze věnuji taktéž velkou pozornost a bedlivě ji sleduji. Jsem přesvědčena, že směr, kterým svým krokem RRTV nakročila, je velmi nebezpečný a je povinností všech demokratů zamezit tomu, aby tento trend nepokračoval. V situaci, kdy ministr financí vlastní podstatnou část médií, resp. je nepřímo ovládá, je význam nezávislých médií a jejich mapování těch informací, které „závislá“ média zamlčují, velmi důležitý a je třeba bránit to, aby pro tuto svou aktivitu měli dostatek prostoru. Bylo by chybou, pokud by byla zastrašována dominantní politickou silou a pokud by tato politická síla měla zastánce v RRTV. Chtěla bych Vás ubezpečit, že využiji všech dostupných prostředků k tomu, abych jakýmkoliv dalším pokusům o cenzuru a omezování svobody slova zabránila. O Vašem dopisu buud informovat i své kolegy z Poslaneckého klubu.
S přátelským pozdravem,
Jana Černochová