Výjezd KOD na Západočeskou univerzitu – fotogalerie

Dne 22. března 2017 Klub na obranu demokracie ve spolupráci s Akademickým spolkem politických věd v Plzni pořádal diskusní večer na téma Drama před volbami, které rozhodnou. Zúčastnilo se asi 60 posluchačů. Přinášíme fotogalerii.

Fotograf: David Těšínský