Boj s pandemií nesmí být záminkou pro likvidaci demokracie – podpisová akce pokračuje

Klub na obranu demokracie vydal před více než měsícem prohlášení k vládním opatřením ohledně koronaviru a začal pod ně sbírat podpisy občanů. Myslíme si, že aktuálnost a naléhavost toho všeho od té doby ještě vzrostla. KOD proto prosí spoluobčany: pokud jste tak dosud neučinili, připojte se svým podpisem i vy!

Nejen u nás, ale i jinde v Evropské unii je už nějakou dobu zjevné, že se některé vlády členských zemí snaží zneužít boje s pandemií nemoci COVID-19 k tomu, aby si opatřily neomezené mocenské kompetence. Zrovna tak establishment Nových pořádků v České republice už delší dobu nenápadně usiluje proměnit českou společnost pod pláštíkem přísných hygienických opatření v bezmocnou masu jedinců izolovaných od sebe navzájem i od svého okolí.

Některá opatření snad před časem mohla mít smysl. Pandemie však nezasáhla ČR na rozdíl od jiných evropských zemí plnou silou a dnes je v celé Evropě na ústupu. Zmírnění, která se u nás dosud zavedla, byla zatím nedostatečná a často potěmkinská.

Klub na obranu demokracie na tuto situaci upozorňoval už více než před měsícem, a to prohlášením, pod něž dále sbíráme podpisy. Dosud je podepsalo 1667 občanů, mezi signatáři jsou mj. písničkář a básník Jiří Dědeček, lékař a vysokoškolský pedagog prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., herečka Barbora Munzarová, šéfredaktorka Revolver revue Terezie Pokorná, profesor anglické a americké literatury na FF UK prof. PhDr. Martin Procházka, CSc., scenárista a dramaturg Jiří Soukup, vysokoškolský pedagog a editor doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D., vysokoškolský učitel doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc., herečka Lenka Vychodilová a další.

Celý text prohlášení najdete zde.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.