Braňme kritickou žurnalistiku v České televizi!

Klub na obranu demokracie, spolek Free Czech Media a šéfredaktor Fóra 24 se obrátili na poslance PS PČR napříč spektrem. Upozorňují je na postup Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci tří kritických reportáží, jež odvysílala před nedávnem Česká televize. Všechny se zabývají Andrejem Babišem a případem korunových dluhopisů. Podle autorů dopisu je ve hře ústavně zaručená svoboda projevu. Obávají se, že se RRTV může začít fungovat jako  následná cenzura a že jde o pokus zastrašit novináře. Dáváme tu k dispozici plný text dopisu.

Sběr podpisů byl ke dni 24. března ukončen! Podepsalo se 1031 signatářů.

Vážená paní poslankyně/Vážený pane poslanče,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání požádala  na svém zasedání
7. března t.r. Českou televizi jako provozovatele televizního vysílání o podání vysvětlení ohledně způsobu, jakým byly v ČT zpracovány tři reportáže, vysílané před šesti nedělemi v publicistických pořadech „168 hodin“ a „reportéři ČT“. Všechny se týkaly Andreje Babiše a záležitosti s tzv. korunovými dluhopisy.

Podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání  Česká televize v reportážích prezentovala situaci kolem nákupu dluhopisů  „způsobem, který mohl vyvolat pochybnosti o nestranném přístupu k osobě respondenta A. Babiše a o objektivitě informování o celé kauze“. Jedna z reportáží „nepřinesla žádné nové informace“,  „nestaví se k situaci neutrálně a předjímá  údajné provinění aktéra, které nebylo dosud nijak věcně prokázáno, až už v trestně právní nebo v etické rovině“. Další se „soustředila výhradně na osobu A. Babiše a společnost Agrofert, ačkoli se jedná o finanční transakci hojně využívanou i jinými osobami a subjekty“.

Výtky vycházejí z obecné a nepříliš jasné formulace § 31, odst. 3 zákona
č. 321/2001 Sb. Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání: „Provozovatel je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.“ Přitom ji specifikují a rozšiřují způsobem, který by znamenal, pokud by se prosadil, významné omezení svobody projevu, zaručené v ústavní Listině základních občanských práv a svobod. Zároveň by se otevřela možnost, aby RRTV napříště plnila úlohu následné cenzury, což je rovněž neústavní.

A dále: RRTV vzala za své argumenty místopředsedy vlády, ministra financí, předsedy mocné politické strany, majitele obřího průmyslového koncernu a mediálního impéria. Stalo se tak v citlivé situaci  před volbami, které rozhodnou o tom, zda Andrej Babiš   získá dominantní postavení na české politické scéně. RRTV svým postupem  nepřímo, ale mohutně ovlivňuje tuto situaci. Vzniká situace právní nejistoty,  v níž manažeři a pracovníci elektronických médií nedokážou  odhadnout, za co a jak budou postiženi. Takové jednání správního orgánu je přinejmenším krajně nevhodné.

Obáváme se, že jde o pokus v citlivé záležitosti  a v citlivé době pomocí správních aktů zastrašit novináře a fakticky proměnit ústavní pořádky v České republice.

Obracíme se na Vás s prosbou, abyste využili své kompetence k vyjasnění situace a případně i ke zjednání nápravy.

V úctě

Za výbor Klubu na obranu demokracie: Bohumil Doležal (předseda), Vojtěch Kučera, Pavel Otto,

Johana Hovorková, předsedkyně z.s. Free Czech Media,

Pavel Šafr, šéfredaktor Fóra 24.

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci nezávislé skupiny Demokratická iniciativa: Dana Drahná, Miroslav Fleischman, Ester Fleischmanová, Vladimír Fritsch, Petr Dušejovský, František Hodík, Vladislav Kahle, David Král, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Jiří Liška, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Jitka Matoušková,  Josef Matoušek, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Hana Petrásková, Jana Petrová, Ondřej Pěč, Vojtěch Průša,  Ivan Riegel, Jan Řeřábek, Kamil Skřivan, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Jana Šťástková, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Otakar Válek, Jiří Vaněk, Hanuš Velebný, Jan Vyskočil, Jan Zima, Jan Zima-student.

P.S. byli bychom Vám rovněž vděčni, kdybyste podle vlastního uvážení seznámili s tímto dopisem  Vaše další kolegy  z Parlamentu České republiky.

V Praze 15. března 2017

Autoři dopisu se rovněž obrátili na vedení ČT, předsedu Rady ČT a redaktory kritizovaných pořadů. Dali jim text dopisu na vědomí a vyjádřili jim svou podporu.

Text v pdf.