Braňme přeměně ČR v policejní stát!

Po dlouhé době u nás proběhly nezanedbatelné veřejné protesty, které vyústily v kritiku současného politického uspořádání, zosobněného jmény Andrej Babiš a Miloš Zeman. Zároveň však pokračuje proměna České republiky od parlamentní demokracie k policejnímu státu: „Případ GIBS“ je významný krok tímto směrem. Plíživé destrukci demokracie je nutné v rámci Ústavy a zákonů bránit. Přitom je třeba hledat politické řešení. Klub na obranu demokracie se obrací na demokratické politiky i na organizátory veřejných protestů: chceme přispět k tomu, aby se propojila demokratická politická opozice s veřejnými protesty. Jedno bez druhého nemá naději na úspěch. A návrat k parlamentní demokracii musí být nakonec potvrzen svobodnými volbami. Prosíme občany, aby nás podpořili svými podpisy.

Braňme přeměně ČR v  policejní stát!

V posledních týdnech se politická situace v České republice změnila. Proměna je v něčem nadějná a v něčem deprimující.

Po dlouhé době proběhly nepřehlédnutelné veřejné protesty, které vyústily v kritiku současného politického uspořádání, zosobněného jmény Babiš a Zeman. Je to výraz živelné nespokojenosti s tím, co se v posledních měsících a letech na české politické scéně děje. Pokud ovšem protesty nedostanou jasný tvar a program, může se stát, že nakonec skončí v písku nebo že je někdo zneužije.

Zároveň pokračuje destrukce a „přestavba“ polistopadového politického uspořádání. Případ GIBS je významný krok Andreje Babiše na cestě od parlamentní demokracie k policejnímu státu.

Po říjnových volbách ovládá Poslaneckou sněmovnu i exekutivu nový establishment. Andrej Babiš uzavřel účelové spojenectví s extremisty z SPD a s komunisty a dokáže v PS prosadit to, co potřebuje. A Babišova jednobarevná vláda s důvěrou prezidenta Zemana v zádech není omezena ani v pravomocech, ani časově. Je přitom nepředstavitelné, že by tlaku takto sjednocené exekutivy a legislativy mohla trvale odolávat nezávislá soudní moc.

Plíživé destrukci parlamentní demokracie je nutné v rámci daném ústavou a zákony bránit. A je nutné hledat politické řešení zdánlivě bezvýchodné situace. Obracíme se proto na demokratické politiky i na organizátory veřejných protestů. Chceme přispět k tomu, aby se propojila demokratická politická opozice s těmi, kdo se podílejí na organizaci veřejných protestů. Bez silné veřejné podpory se politická opozice neprosadí. A veřejné akce na obranu demokracie jsou vždycky politické akce, ať si to připouštíme, nebo ne. Pokud to na nich nebude vidět, ničeho nedosáhnou. Konečným cílem pak je, aby se návrat k parlamentní demokracii nakonec potvrdil svobodnými volbami.

Prosíme občany, kteří s námi souhlasí, aby nás svými podpisy podpořili.

V Praze, 22. března 2018

Za Výbor Klubu na obranu demokracie: Bohumil Doležal (předseda), Vojtěch Kučera (místopředseda), Miroslav Fleischman, Pavel Otto

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy: Petr Dušejovský, Bohumil Dvořák, Martin Erben, Hana Fořtová, Vladimír Fritsch, František Hodík, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Hana Petrásková, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Václav Řeřábek, Jan Scheinost, Kamil Skřivan, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jana Šťástková, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Hanuš Velebný, Ladislav Voves, Jan Zima