Demokratické minimum

Za necelý rok proběhnou volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Klub na obranu demokracie chce během této doby  přispět ke konsolidaci politické situace a upevnění demokracie v naší zemi. „Programové minimum“ pro demokraty zprava i zleva je určeno pro občany ČR, straníky i nestraníky. Nechceme oslovovat vedení demokratických politických stran, která často selhala, ale jejich členy, a zároveň občany ČR, voliče. Podporujte vedení demokratických stran tam, kde jednají v souladu s tímto minimem, a tlačte na ně tam, kde se proti němu prohřešují!

Demokratické minimum

U příležitosti letošního výročí 17. listopadu 1989, dne, kdy se započal proces, jímž se naše země vrátila k demokracii a do společenství západních demokratických států,

– v návaznosti na činnost Demokratické iniciativy, předlistopadové nezávislé politické skupiny, orientované liberálně a demokraticky,

– a ve snaze odstranit největší chybu, kterou v sobě polistopadová demokracie od počátku nesla, totiž neschopnost demokratických politických subjektů komunikovat
a dosáhnout základní shody,

navrhuje Klub na obranu demokracie „demokratické minimum“, na němž by se demokraté, kteří u nás v politické soutěži soupeřili, soupeří a budou soupeřit o politický vliv, měli do budoucna shodnout:

 1. Hlásíme se k parlamentní demokracii, postavené na liberálních
  a demokratických zásadách a na soupeření i spolupráci politických stran, k tradici, která vyšla z osvícenství, z myšlenky občanských a lidských práv, čerpající z křesťanských a židovských základů.
 2. Hlásíme se k tradicím české demokratické politiky, jak se utvářela od první třetiny devatenáctého století, především k odkazu Karla Havlíčka Borovského, Františka Palackého a Tomáše G. Masaryka.
 3. Hlásíme se k tomu, čím evropskou demokracii obohatilo devatenácté
  a dvacáté století, k rozšíření okruhu plnoprávných politických subjektů na nejširší vrstvy obyvatelstva. K takovému uspořádání společnosti, kdy se socialistická uskupení stala integrální součástí politické soutěže a spolupráce: bez jejich účasti demokracie není demokracií.
 4. Hlásíme se k polistopadovému demokratickému režimu a odmítáme jeho zlehčování: stojí na správných základech, byl a je otevřen reformám.
 5. Hlásíme se ke společenství západních demokratických států, jehož zhmotněním jsou pro nás EU a NATO. Jsme si vědomi, že potřebují reformy, upřímné úsilí o reformu však musí spočívat na loajalitě, bez níž je účast v jakémkoli společenství nemyslitelná.
 6. V duchu všech těchto tradic a zásad rozhodně odmítáme pokusy
  o spojení ekonomické, politické a mediální moci v jednom mnohoúčelovém mocenském útvaru: vede je průhledná snaha o monopolní a totalitní společenské uspořádání. A odmítáme i falešné mesiášství, které je vždycky spojeno s rozbíjením demokracie.                                                                                                 V Praze, 11. listopadu 2016

Výbor Klubu na obranu demokracie: Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Pavel Otto, Jan Scheinost.

Šefredaktor Svobodného fóra Pavel Šafr.

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci nezávislé skupiny Demokratická iniciativa: Dana Drahná, Petr Dušejovský, Miroslav Fleischman, František Hodík, Vladislav Kahle, Jaroslav Lenert,  Martina Litomiského, Hana Mahlerová, Jan Mazanec, Herbert Pařízek, Jan Pavlík,  Ondřej Pěč, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Kamil Skřivan, Leoš Stehlík, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Ondřej Šimeček, Jana Šťástková, Karel Štindl, Jan Tichý, Otakar Válek, Jiří Vaněk, Jan Zima.

Pokud s námi souhlasíte, připojte svůj podpis i vy zde .