Diskusní večer “Služební zákon: zajistí lepší státní správu?”

Diskusní večer na téma “Služební zákon: zajistí lepší státní správu?” se uskutečnil ve středu 1. října 2014. Jaký byl?

diskuse služební zákon
Zleva: Pavel Franc, Petr Kolář, Bohumil Dvořák, Bohumil Doležal

Úvodní příspěvky do diskuse přednesli Mgr. Pavel Franc, garant projektu Rekonstrukce státu a JUDr. Bohumil Dvořák, soudce obvodního soudu, člen výboru KOD. Diskuse se vedla nad následujícími tématy:

  • Kam směřuje kompromisní návrh služebního zákona, na kterém se dohodla koalice s demokratickou opozicí?
  • Kde lze spatřovat nedostatky v současném fungování státní správy?
  • Je projekt nezávislé či odpolitizované státní správy ve skutečnosti proveditelný?
  • Jaká jsou reálná nebezpečí apolitického modelu státní správy?

Záznam diskuse