Dopis poslancům: Dáte přednost obchodu s komunisty, nebo České republice?

Na příští schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná v úterý 16. dubna 2019, proběhne konečné hlasování o komunistickém návrhu na dodatečné zdanění finančních náhrad církvím a náboženským společnostem. Klub na obranu demokracie se proto obrátil osobně na každého z 200 poslanců. Upozorňuje je na význam věci, o níž se rozhoduje: Bude splněno to, co bylo v roce 2013 závazně slíbeno? Rozhoduje se o právní a politické kontinuitě mezi dneškem a polistopadovou demokratickou Českou republikou. KOD zároveň oslovil zvlášť poslance ČSSD. Připomněl jim, že jejich kolegové v Senátu komunistický návrh z dobrých důvodů odmítli, a oni si teď mohou vybrat: dají přednost politickému obchodu s KSČM, nebo České republice? Texty obou dopisů najdete ve zprávě. Naše prohlášení „Zdanění finančních náhrad církvím boří právní jistoty v ČR“ je k dispozici ZDE.

Dopis všem poslancům Parlamentu ČR

Vážená paní poslankyně / vážený pane poslanče,

na příští schůzi Poslanecké sněmovny proběhne závěrečné hlasování o návrhu komunistických poslanců na úpravu zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Smysl dosud platné zákonné úpravy je (podle preambule zmíněného zákona) umožnit svobodné a nezávislé postavení církví a náboženských společností obnovením jejich majetkové základny. Tedy dosáhnout úplné odluky církví a náboženských společností od státu a vytvořit situaci, která bude plně odpovídat čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod.

Zákon č. 428/2012 Sb. stanoví mj. v § 15 výši finanční náhrady pro církve a náboženské společnosti, které neodmítnou uzavřít se státem smlouvu o vypořádání. Zákon byl Parlamentem České republiky řádně projednán a schválen, nabyl účinnosti a následně byly uzavřeny platné smlouvy mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi.

Podle návrhu zákona poslanců KSČM má nyní být dodatečně zdaněna ta část náhrad, která dosud nebyla proplacena. Úprava má revoluční povahu, porušuje ústavní principy a relativizuje řádně uzavřené a platné smlouvy. Vytváří se precedens, podle něhož může být v budoucnu postižena kterákoli právnická i fyzická osoba. V případě jejího schválení půjde ze strany státu o hrubé porušení zásady „splnit, co bylo (v roce 2013) závazně slíbeno“.

Politická situace v naší zemi, pokud jde o exekutivu a legislativu, se v posledních letech výrazně proměnila. Změnil se prezident, změnila se vláda (dnes menšinová koalice ANO a ČSSD s komunistickou podporou). V Poslanecké sněmovně dominuje přesvědčivá většina ANO, SPD a KSČM.

Rozhodnutí, které učiníte, bude politické rozhodnutí. Vydá svědectví nejen o právní, ale i politické kontinuitě, případně diskontinuitě mezi dneškem a polistopadovou demokratickou Českou republikou.

V úctě

Za Klub na obranu demokracie
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost
členové výboru

V Praze, 1. dubna 2019

Dopis poslancům ČSSD

Vážená paní poslankyně / vážený pane poslanče,

na příští schůzi Poslanecké sněmovny budete s konečnou platností rozhodovat o návrhu komunistických poslanců na dodatečné zdanění náhrad církvím a náboženským společnostem. Náš klub se v této věci už obrátil na všechny poslance PČR. Vás si dovolujeme oslovit i zvlášť, a to ze dvou důvodů: za prvé s ohledem na nezpochybnitelné a úctyhodné demokratické tradice ČSSD; a za druhé proto, že nikdo z Vašich kolegů v Senátu návrh poslanců KSČM nepodpořil, a to, pokud je nám známo, z dobrých důvodů.

A naše otázka zní: Dáte v této podle nás velmi vážné situaci přednost politickým obchodům s KSČM za účelem záchrany nynější menšinové vládní koalice, o jejíž smysluplnosti pochybuje i řada lidí v ČSSD? Nebo upřednostníte zachování právní a politické kontinuity polistopadové demokratické České republiky?

V úctě

Za Klub na obranu demokracie
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost
členové výboru

V Praze, 1. dubna 2019


Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.