Dopis občanským iniciativám: Církevní náhrady nesmějí být zameteny pod koberec!

Klub na obranu demokracie se 8. dubna obrátil na další nezávislé iniciativy a aktivisty. Upozornil je, že na příští schůzi Poslanecké sněmovny, která začne 16. dubna, lze očekávat závěrečné hlasování o komunistickém návrhu na dodatečné zdanění finančních náhrad církvím. Po něm v případě schválení zbývá už jen podpis prezidenta a snad i naděje, že přijatý zákon v budoucnu zruší Ústavní soud. Ve sněmovně zjevně převažuje snaha zákon bez velkého kraválu protlačit k hladkému schválení. Tento vyčůraný záměr je třeba v rámci ústavních a zákonných možností zkomplikovat. KOD vyzývá nezávislé iniciativy, aby se tak či onak přidaly. Plný text dopisu najdete ve zprávě.

Církevní náhrady nesmějí být zameteny pod koberec!

Dopis Klubu na obranu demokracie nezávislým občanským iniciativám a aktivistům

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás v záležitosti, v níž jsme Vás před časem už oslovili. Na příští schůzi Poslanecké sněmovny proběhne závěrečné hlasování o návrhu komunistických poslanců na dodatečné zdanění finančních náhrad církvím. V této věci nejde jen o církve. Jde o to, zda u nás dnes ještě platí to, co bylo kdysi (v roce 2013) zákonem a následně smlouvami závazně slíbeno. To jest, zda ještě žijeme ve stejném právním a politickém prostředí, jaké se postupně ustavilo po roce 1989. A pokud se ukáže, že platí zásada „co bylo do roku 2013 slíbeno, dnes už splněno být nemusí“, může to napříště pocítit kterákoli právnická i fyzická osoba v naší zemi.

V souvislosti s komunistickým návrhem se dnes hovoří o tom, že v současné době nemá smysl se angažovat: Poslanecká sněmovna ho znovu pohodlně schválí. A Ústavní soud naopak musí zákon z logiky věci zrušit. Takové uvažování nepovažujeme za správné. Jednak není nutné se angažovat jen tam, kde je zjevná naděje na úspěch; nýbrž naděje na úspěch ve správné věci vzniká jen tak, že o ni lidé usilují. A za druhé, věřit, že Ústavnímu soudu nezbude než rozhodnout se správně, a my teď nemusíme dělat nic, je nezodpovědné.

Klub na obranu demokracie seznámil před prvním hlasováním v Poslanecké sněmovně poslance a senátory se svým stanoviskem, které je k dispozici zde. Shromáždili jsme pod ně dosud 3770 signatářů, mezi nimiž je i řada veřejně známých lidí (seznam signatářů najdete zde). Podpisy sbíráme dál. Vystoupili jsme na schůzi ústavně-právního výboru Senátu. A nyní, před závěrečným hlasováním v Poslanecké sněmovně, jsme se znovu obrátili dopisy na všechny poslankyně a poslance PČR.

A navrhujeme Vám: vyjádřete se veřejně i Vy. Třeba tak, že se k naší výzvě společně připojíte. Nebo vydáte vlastní stanovisko. Nebo dáte jinak veřejně najevo svůj postoj ke komunistickému návrhu.

Těšíme se na Vaši reakci.

Za Klub na obranu demokracie
výbor klubu: Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto, Jan Scheinost


Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.