Dopis senátorkám a senátorům ohledně přejmenování svátku 17. listopadu

Výbor Klubu na obranu demokracie poslal v úterý 11. prosince 2018 dopis všem senátorkám a senátorům z demokratických stran, z klubu Senátor 21 a dvěma nezařazeným. Senátory v něm vyzýváme, aby se zastali naší polistopadové demokracie a odmítli poslanecký návrh na přejmenování státního svátku 17. listopadu, který prosadilo Babišovo hnutí ANO. V dopise také upozorňujeme na naši podpisovou akci „Zabraňme společně přejmenování 17. listopadu!“.

Dopis Klubu na obranu demokracie senátorkám a senátorům Parlamentu České republiky

Po hlučných oslavách stého výročí ČSR a protestech spojených se 17. listopadem se politické uspořádání, které jeho tvůrci označují „Nové pořádky“, spíš stabilizovalo a konsolidovalo.

A tak Poslanecká sněmovna PČR nakonec 7. prosince ve třetím čtení potichu a velkou většinou schválila přejmenování státního svátku 17. listopadu ze „Dne boje za svobodu a demokracii“ v „Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva“.

Je to pokus zamlžit význam hlubokých politických změn, na něž svátek odkazuje: totiž našeho návratu z čtyřicetiletého pobývání v „Táboru míru a socialismu“, jak samo sebe nazývalo ruské komunistické impérium, ke státní suverenitě, parlamentní demokracii a právnímu státu a zároveň našeho návratu do společenství západních demokratických zemí.

Je logické, že změnu názvu vytrvale a úspěšně prosazují ti, kteří polistopadovou demokracii označují za „dobu, kdy nám vládli politici, co nemakali a kradli“ a samy sebe za „obyčejné lidi, kteří přišli, aby udělali pořádek“. Podobnost této jejich rétoriky s rétorikou těch, kteří likvidovali naši demokracii v letech 1945-8, není žádná náhoda.

Klub na obranu demokracie se již před časem obrátil na českou veřejnost a na její volené zástupce, kteří o té věci budou rozhodovat. Vysvětlili jsme, proč přejmenování považujeme za zbytečné a nevhodné, a poprosili jsme je o podporu našeho stanoviska, že dosavadní název (Den boje za svobodu a demokracii) je třeba zachovat. Tento náš podnět a jeho zdůvodnění najdete zde. Doposud ho podpořilo 2365 občanů (viz zde), podpisy sbíráme dál.

Teď je na tahu Senát. Může do třiceti dnů návrh buď odmítnout (v tom případě ho musí znovu projednat a schválit PS), nebo schválit, nebo vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pokud v té lhůtě neučiní ani jedno, znamená to, že ho schválil.

Milé senátorky a milí senátoři, mnozí lidé vkládají do Senátu po říjnových volbách naděje. Teď máte příležitost, abyste dokázali, že tyto naděje jsou podložené. Zastanete se naší polistopadové demokracie a odmítnete poslanecký návrh?

Prosíme, uvědomte si závažnost tohoto Vašeho rozhodování.

V Praze 10. prosince 2018

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto, Jan Scheinost