Dopisy nezávislým iniciativám a politikům demokratických stran

Česká demokratická veřejnost, nezávislé opoziční iniciativy a česká demokratická politika by měly babišovským a zemanovským Novým pořádkům čelit společně. Jen tak může mít toto úsilí naději na úspěch. Politika je páteří občanské společnosti a účinný odpor bez ní není možný. V srpnu 1968 o tom lidé věděli. Měli bychom to vědět i my dnes. To je smyslem dopisů, jimiž se Klub na obranu demokracie obrací na nezávislé iniciativy a politiky demokratických stran.

Dopis nezávislým iniciativám

Vážení přátelé,

doprovodem letošního osmičkového roku je okázalé vzpomínání všech možných slavných i neslavných výročí. V této kulise se snadno ztratí to, oč dnes ve skutečnosti jde: vrcholící destrukce polistopadové demokracie.

Za měsíc uplyne půl století od sovětské invaze v roce 1968. Hlavní poučení z té tragédie pro dnešek je: čeští demokratičtí politici a česká demokratická veřejnost musí společně vzdorovat babišovským a zemanovským „Novým pořádkům“. Bylo by tedy velmi užitečné, kdybychom si společně a hlasitě připomenuli vzkaz, který lidé v srpnu 1968 posílali politikům odvlečeným do Moskvy: jsme s vámi, buďte s námi. Klub na obranu demokracie se toho rád zúčastní.

Těšíme se na Vaši odpověď a pro inspiraci Vám posíláme naše stanovisko k nadcházejícímu výročí.

21. července 2018

Za Klub na obranu demokracie
Bohumil Doležal, předseda

Příloha: 21. srpen: jsme s vámi, buďte s námi. Stanovisko KOD

Dopis politikům demokratických stran

Vážená paní / vážený pane,

obracíme se na Vás jako na představitele jedné z českých demokratických stran a zároveň i osobně. Právě za měsíc uplyne půl století od sovětské invaze ze srpna 1968. Česká veřejnost nenásilně vzdorující okupační armádě tehdy vzkazovala politikům odvlečeným do Moskvy: jsme s vámi, buďte s námi. Ti až na jednoho ten vzkaz nevzali v úvahu. Jsme přesvědčeni, že by si ten vzkaz měly za měsíc společně připomenout čeští demokratičtí politici i české nezávislé iniciativy: tedy ti, kteří dnes protestují proti babišovským a zemanovským Novým pořádkům. Politika je páteří občanské společnosti a účinný odpor bez ní není možný. V srpnu 1968 o tom lidé věděli. Měli bychom to vědět i my. Prosíme Vás v té věci o podporu.

21. července 2018

V úctě

Za Klub na obranu demokracie
Bohumil Doležal, předseda

Příloha: 21. srpen: jsme s vámi, buďte s námi. Stanovisko KOD