Doporučte odmítnout zdanění náhrad církvím, řekl Bohumil Doležal senátorům

S výzvou k odmítnutí komunistické novely zákona, která zavádí dodatečné zdanění finančních náhrad církevních restitucí, vystoupili ve středu 20. února na zasedání ústavně-právního výboru Senátu předseda Klubu na obranu demokracie Bohumil Doležal a místopředseda klubu Vojtěch Kučera. Krátce poté doporučil ústavně-právní výbor jednomyslně hlasy všech přítomných senátorů z opozice i vládní koalice komunistickou novelu zamítnout. Přepis vystoupení Bohumila Doležala najdete ve zprávě.

Bohumil Doležal a Vojtěch Kučera informovali senátory z ústavně-právního výboru o tom, že prohlášení „Zdanění finančních náhrad církvím boří právní jistoty v ČR“ podepsalo již 3266 občanů, mezi nimi řada známých osobností. Tlumočili jim stanovisko KOD, že přijetí komunistické novely by znamenalo ve věci církevních restitucí a odluky církví od státu zpřetrhání právní i politické kontinuity dneška s obdobím před rokem 2013, protože stát by dodatečně změnil, a tedy porušil to, co v roce 2012 církvím a náboženským společnostem zaručil zákonem.

Přepis vystoupení Bohumila Doležala v ústavně-právním výboru Senátu

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

děkuji za příležitost. Chci říci pár slov na okraj stanoviska Klubu na obranu demokracie ze 7. ledna tohoto roku. Dosud jej podepsalo 3266 lidí. Dáváme je tu k dispozici. Omezím se na dvě poznámky.

Za prvé: hlavním smyslem zákona č. 428/2012 Sb. „O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi“ je, jak se praví v preambuli, umožnit obnovením majetkové základny církví a náboženských společností svobodné a nezávislé postavení církví a náboženských společností. Do roku 2030 se má postupně uskutečnit úplná odluka církví a náboženských společností od státu. Jde o to, vytvořit novou situaci, která bude konečně plně odpovídat článkům 15 a 16 Listiny základních práv a svobod. Vše ostatní je třeba chápat v tomto rámci.

A za druhé: zákon č. 428/2012 Sb. platí od prosince 2012. Hned poté uzavřel stát smlouvy s církvemi a náboženskými společnostmi o finančních náhradách, které jim budou proplaceny. Stížnost skupiny poslanců a senátorů k Ústavnímu soudu Ústavní soud zamítl. Podle komunistického návrhu teď má být dosud neproplacená část náhrad dodatečně zdaněna. Nejde tedy primárně o porušení zásady „vrátit, co bylo ukradeno“ (kdysi, komunistickým režimem), ale zásady splnit, co bylo (v roce 2012) slíbeno. A do budoucna to může postihnout kteroukoli další právnickou i fyzickou osobu.

Připomínám, co se všechno odehrálo po roce 2012 na politické scéně: máme jiného prezidenta, jinou vládu, podporovanou komunisty, parlament, v jehož Poslanecké sněmovně dominují Babišovo ANO, Okamurova SPD a KSČM. Proměnila se politická situace.

Přijetí komunistického návrhu by znamenalo (v této jedné konkrétní věci) porušení právní kontinuity dneška s obdobím před rokem 2013, které jedni nazývají dobou, kdy mám vládli politici, co nemakali a kradli, kdežto jiní, třeba já, polistopadovou demokratickou Českou republikou. Zároveň se klade otázka politické kontinuity dneška s tímto obdobím.

Vaše rozhodování bude vypovídat mj. i o tom, zda a do jaké míry je tato dvojí kontinuita, právní i politická, přervána. Prosíme, vezměte to v úvahu.