Jde o Svobodu projevu

Prohlášení Klubu na obranu demokracie k volební kampani

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí zahájil koncem srpna správní řízení o přestupku se spolkem Svoboda projevu. Odvolává se na úpravu volebního zákona do Parlamentu České republiky z loňského roku a klade spolku za vinu mj. to, že se účastní volební kampaně bez povinné předchozí registrace. Přestupku se měl dopustit tím, že zadal v tisku inzerci v podobě pozvánek na besedy, kde byly prezentovány kniha zakladatelů spolku Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky Žlutý baron a dokumentární film Selský rozum, na němž se oba zmínění podíleli a který vznikl v koprodukci s Českou televizí. Knížka i film jsou velmi kritické k Andreji Babišovi. Spolek též zadal výlep 22 plakátů s pozvánkou na besedu. Řízení dosud není uzavřeno, spolku hrozí pokuta až 100.000,- Kč.

Jde o toto: Zuzana Vlasatá a Jakub Patočka pracovali na knížce a podíleli se na přípravě filmu tři roky. Knížka vyšla a film byl hotov v květnu tohoto roku. Pak se rozhodli uspořádat besedy a obojí představit veřejnosti. Proto zadali pozvánky a vylepení plakátů. Stalo se tak v době předvolební kampaně. Podle zákona, resp. toho, jak jej Úřad vykládá, se to nesmí. Pod záminkou kontroly finančních toků ve volební kampani je omezena svoboda projevu, zaručená ústavou i mezinárodními normami včetně Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech, k němuž se řada z nás veřejně hlásila už za komunistického režimu.

Zákonnou úpravu i postup úřadů proto považujeme za znepokojující přesto, že jsou formálně kryty platným zákonem, schváleným parlamentem a podepsaným stávajícím prezidentem ČR. Stav právní nejistoty přispívá k faktickému ochromení svobodné výměny názorů před volbami, které osudově ovlivní to, jak bude Česká republika vypadat v příštích letech a desetiletích.
V této situaci

– vyjadřujeme solidaritu se spolkem Svoboda projevu,
– a obracíme se na česká média, aby celý případ a všechny pokusy o reglementaci svobodné diskuse před volbami sledovala daleko pozorněji než dosud.

Je otázka, nakolik je volební kampaň, vedená za těchto podmínek, vůbec regulérní. Tato otázka bude v budoucnu stát před exekutivou a legislativou, jejíž složení volby (včetně té následující prezidentské) podstatně ovlivní, a zjevně i před kompetentními soudními orgány. A to, jak se s ní vyrovnají, podá svědectví o politickém uspořádání v ČR v příštích letech.

V Praze 2. října 2017

Výbor Klubu na obranu demokracie: Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci nezávislé skupiny Demokratická iniciativa: Petr Dušejovský, Bohumil Dvořák, Ester Fleischmanová, Vladimír Fritsch, František Hodík, Vladislav Kahle, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Hana Petrásková, Jana Petrová, Tomáš Průša, Vojtěch Průša, Ondřej Pěč, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Jan Scheinost, Kamil Skřivan, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Hanuš Velebný, Ladislav Voves, Jan Vyskočil, Milan Zapletal, Jan Zima – důchodce, Jan Zima – student