Je možné a je třeba si vybrat!

Výzva Klubu na obranu demokracie

Do voleb zbývá jeden jediný týden. Jejich výsledek ovlivní tvář naší země na dlouhá léta dopředu.

Průzkumy veřejného mínění hovoří jednoznačně: vede s velkým náskokem Babišovo ANO, do Poslanecké sněmovny se zjevně dostane i Okamurova SPD a Česká pirátská strana. Při všech rozdílech mají společné jedno: usilují o radikální proměnu politického uspořádání v České republice. Jsou to strany „Nových pořádků“.

My, co jsme se tu podepsali, jsme rozhodní stoupenci „Starých pořádků“, to jest polistopadového demokratického režimu. Hlásíme se k parlamentní demokracii, k právnímu státu, opřenému o to pojetí občanských a lidských práv a svobod, které vyrůstá z duchovního odkazu křesťanské Evropy a evropského osvícenství a prosadilo se v osmnáctém a devatenáctém století. Někteří z nás se takto angažovali už v době nesvobody před listopadem 1989.
V tuto chvíli nám jde především o jedno: řada lidí je stále ještě nerozhodnuta nebo váhá, zda k volbám vůbec půjde. Proto Vás, milí spoluobčané, prosíme: nerezignujte na své právo přispět svým hlasem k tomu, jak bude vypadat budoucí politické uspořádání České republiky. A mějte přitom na mysli:

Za prvé, že z nynější volební nabídky je možné si po zralé úvaze vybrat.
Za druhé, že volba bude v posledku vždy volbou mezi „Starými“ a „Novými“ pořádky.
A za třetí, že neúčast v těchto volbách a za těchto okolností by byla neodpustitelná občanská nezodpovědnost.

V Praze 12. října 2017
Výbor Klubu na obranu demokracie: Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman,
Pavel Otto

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy: Ester Fleischmanová, Vladimír Fritsch, František Hodík, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek,
Jan Pavlík, Hana Petrásková, Vojtěch Průša, Ondřej Pěč, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jan Scheinost, Kamil Skřivan,
Jiří Šimeček, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Otakar Válek, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Hanuš Velebný, Milan Zapletal, Jan Zima – student