K situaci před volbami

Poté, co byl v přímé prezidentské volbě v lednu zvolen Miloš Zeman, padla v létě vláda Petra Nečase a prezident jmenoval premiéra a vládu, která nevycházela z rozložení politických sil ve stávající Poslanecké sněmovně a nedostala její důvěru. Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna nebyla schopná vygenerovat žádnou většinu, usnesla se požádat prezidenta o své rozpuštění a o vypsání předčasných voleb. Prezident tak učinil a vyhlásil předčasné volby na 25.-26. října t.r.


Během dvou letních měsíců (od 17. června do 28. srpna) se tak fakticky změnil způsob vládnutí v České republice: neexistuje Poslanecká sněmovna, stávající vláda se opírá pouze o pověření prezidenta, přitom má jediná zákonodárnou iniciativu, zákonná opatření předkládá Senátu, kde má ústavní většinu ČSSD spolu s KSČM a SPOZ. V tomto uspořádání dochází k velkému soustředění moci do jedněch rukou a rovnováha mezi mocí výkonnou a mocí zákonodárnou se výrazně vychýlila ve prospěch exekutivy. Stalo se tak dočasně, ovšem na neurčito, protože není nijak přesně stanoveno, jaká doba má uplynout od voleb do jmenování nové vlády.
Vzhledem k roztříštěnosti politického spektra, nevypočitatelnosti nových politických uskupení a rozvratu velkých politických stran, které nejsou schopny společně vzdorovat tlaku prezidenta, nelze očekávat, že by nadcházející volby přinesly obrat v situaci. Občanům, kteří se rozhodnou volit, doporučujeme, aby dali svůj hlas některé ze zavedených demokratických stran, které mají naději ve volbách uspět, tedy ČSSD, KDU-ČSL, ODS, Straně zelených či TOP09. To, o co jde, je obnova a posílení parlamentní demokracie, je však třeba si uvědomit, že je to obtížný a dlouhodobý úkol. Bude zapotřebí v rámci daném ústavou a zákony usilovat o její obrodu a znovuutváření od té nejnižší, lokální úrovně, od spolkového života, o politickou osvětu, udržovat a rozšiřovat prostor pro svobodnou diskusi a politický dialog. Náš klub chce k tomu v rámci svých sil a možností v příštích letech přispět a inspirovat vznik dalších podobných iniciativ.

Za Klub na obranu demokracie

Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Bohumil Dvořák, Pavel Otto, Jan Scheinost

V Praze 17. září 2013