Oznámení o ukončení veřejné sbírky

Vážení dárci, sbírka Klubu na obranu demokracie je k 27. 4. 2023 ukončena.

Velice děkujeme za všechny dary, kterými jste činnost KOD podporovali.

Výbor KOD