Poděkování a prosba. Dopis Klubu na obranu demokracie senátorům ČSSD

Výbor KOD se bezprostředně po hlasování o komunistickém návrhu na zdanění finančních náhrad církvím v Senátu a v předvečer sjezdu ČSSD obrátil na ty senátorky a senátory z klubu ČSSD, kteří komunistický návrh odmítli. Poděkoval jim a zároveň upozornil na to, že ČSSD v této podstatné věci nemluví jedním hlasem. Poprosil je, aby se pokusili ve straně prosadit své správné stanovisko. KOD oslovil senátorku Emilii Třískovou a senátory Miroslava Antla, Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, Jaromíra Strnada, Pavla Štohla, Radka Sušila a Petra Víchu. Text dopisu najdete ve zprávě.

Dopis senátorům ČSSD

Vážená paní senátorko / Vážený pane senátore,

chtěli bychom poděkovat Vám i dalším Vašim kolegům ze senátorského klubu ČSSD, kteří se rozhodli hlasovat proti komunistickému návrhu novely zákona č. 428/2012 Sb. Oceňujeme Vaše stanovisko zejména proto, že jste k původnímu zákonu měli v roce 2012 četné zásadní výhrady. Při nynějším rozhodování jste však upřednostnili ohledy na právní řád a ústavní pořádek České republiky a dali jste tak najevo, že přes zásadní rozdíly v názorech významných demokratických stran ČR tu existuje pořád ještě něco jako státní zájem, který spojuje politiky napříč spektrem. Tento společný zájem v české politice v posledních třiceti letech bohužel často chyběl. Proto jsme dnes tam, kde jsme.

Postoj ČSSD je v této věci bohužel nejednotný. Většina senátorek a senátorů byla proti komunistickému návrhu, předtím v Poslanecké sněmovně ovšem nebyl nikdo z poslankyň a poslanců ČSSD proti, ani se nezdržel.

Spor o komunistickou novelu zák. č. 428/2012 Sb. je spor o právní a vlastně i politickou kontinuitu mezi tím, čemu Andrej Babiš říká „Staré pořádky“, tj. polistopadovou demokratickou Českou republikou, a dneškem. I kdyby dnes všichni poslanci ČSSD při opakovaném projednávání hlasovali proti návrhu, virtuální koalice ANO, SPD a KSČM hravě prosadí svou a prezident pak bez váhání zákon podepíše.

Přesto je podstatné, aby v tomto sporu každá strana měla jasné stanovisko. Jen pak bude čitelná a volitelná. Prosíme, vezměte to v příštích dnech a týdnech v úvahu zejména na Vašem sjezdu i při vnitrostranických debatách před hlasováním v Poslanecké sněmovně.

V úctě

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto, Jan Scheinost

V Praze 28. února 2019