Podpora Ústavnímu soudu ČR

Na Ústavní soud, který 3. února zrušil některé pasáže volebního zákona, okamžitě zaútočilo několik vysokých ústavních činitelů a představitelů exekutivy reprezentujících dnešní Nové pořádky. Klub na obranu demokracie vyjadřuje Ústavnímu soudu důvěru a podporu. Jeho rozhodnutí je zcela legitimní. Pokud jste stejného názoru, prosíme, připojte se podpisem k našemu prohlášení, které najdete ve zprávě.

Podpora Ústavnímu soudu ČR

Ústavní soud České republiky dne 3. února 2021 zrušil nálezem sp. zn. Pl. ÚS 44/17 několik ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. O volbách do Parlamentu České republiky kvůli porušení rovnosti volebního zákona a šancí kandidujících subjektů.

Rozhodnutí Ústavního soudu napadli dva čelní představitelé výkonné moci: prezident České republiky Miloš Zeman a předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Prezident ještě před vydáním nálezu upozornil na údajné nedozírné následky, které z něho vyplynou. Premiér hovořil o politickém dopadu rozhodnutí, o údajné názorové nekonzistenci některých soudců a údajných politických motivech jejich rozhodnutí.

Považujeme postup obou představitelů exekutivy vůči jednomu z nejvyšších orgánů soudní moci v ČR za nepřípustný. Neodpovídá ústavnímu vymezení právního státu a parlamentní demokracie, platnému i v České republice. Zásadně s ním nesouhlasíme a vyjadřujeme Ústavnímu soudu České republiky v této věci důvěru a podporu.

Pokud s námi souhlasíte, prosíme, připojte se svým podpisem (ZDE).

V Praze, 4. února 2021

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost

Členové KOD a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Petr Dušejovský, Bohumil Dvořák, Martin Erben, Hana Fořtová, Vladimír Fritsch, František Hodík, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Jiří Liška, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Pavel Otto, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Vladimír Peřina, Hana Petrásková, Jana Petrová, Jiří Plieštik, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Václav Řeřábek, Aurelie Skřivanová, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jan Zima

Text prohlášení v pdf je k dispozici zde.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.