Nové pořádky se etablovaly. Nerezignujme!

Babišova vláda získala ve sněmovně důvěru. Naše demokracie se vytrácí. Proměňuje se v autokracii, oligarchii a buranokracii. Je zapotřebí stavět se na odpor Babišovým a Zemanovým „Novým pořádkům“ všude tam, kde to ústava a zákony naší země umožňují. K naší výzvě „Nové pořádky se etablovaly. Nerezignujme!“ se připojilo celkem 3226 občanů. Seznam signatářů najdete ZDE. Sběr podpisů jsme 16. 9. 2018 ukončili.

Nové pořádky se etablovaly. Nerezignujme!

Vyslovením důvěry Babišově vládě se uzavřela cesta od „Starých pořádků“, tedy od polistopadového demokratického režimu, k „Novým pořádkům“ Andreje Babiše a Miloše Zemana. Započala v lednu 2013 přímou volbou Miloše Zemana prezidentem ČR. Následoval pád vlády, zhroucení Poslanecké sněmovny a podzimní mimořádné volby, jež překreslily politickou mapu ČR. Po čtyřech letech pak Poslaneckou sněmovnu ovládly ANO s SPD a komunisty, exekutivu má v rukou Andrej Babiš a významnou roli v novém uspořádání hraje znovuzvolený Miloš Zeman. Probíhají významné změny ve státní správě, v Policii ČR i ve zpravodajských službách.

A konečně, ve čtvrtek 12. července 2018 dala Poslanecká sněmovna důvěru koaliční vládě, na níž se kromě dominantního ANO bude navíc podílet i vyčerpaná a demoralizovaná ČSSD.

K tomu, co se u nás dnes děje, nelze mlčet. Naše politické uspořádání se plíživě, ale setrvale proměňuje z demokracie (vlády lidu) v autokracii (vládu několika nezodpovědných avanturistů), v oligarchii (vládu několika postkomunistických zbohatlíků, zvláště jednoho) a v buranokracii (vládu hulvátství, sprostoty a arogance). Této proměně je třeba v rámci daném ústavou a zákony čelit.

Z polistopadové demokracie zbývá už jen skořápka, ústava a zákony. Ústavní a právní řád ovšem trvá jen tehdy, když se občané ústavy a zákonů soustavně a vytrvale dovolávají. Proto je dnes opět aktuální myšlenka „zákonního odporu“, kterou v době nastupujícího Bachova absolutismu prosazoval Karel Havlíček Borovský.

V této těžké době podporujeme demokratickou politickou opozici ve Sněmovně i mimo ni (včetně sociálních demokratů, kteří nesouhlasí s politikou jejich nynějšího vedení) všude tam, kde se staví na odpor proti Novým pořádkům. Zároveň ty politiky vyzýváme, aby byli ve svém odporu důslednější a důraznější. Totéž žádáme od našich novinářů a publicistů.

A prosíme naše spoluobčany: pokud s námi souhlasíte, připojte svůj podpis.

V Praze, 12. července 2018

Za výbor KOD: Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto, Jan Scheinost

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Petr Dušejovský, Martin Erben, Hana Fořtová, František Hodík, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, David Král, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Vítězslav Padevět, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Hana Petrásková, Jana Petrová, Tomáš Průša, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Václav Řeřábek, Kamil Skřivan, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Jana Šťástková, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Hanuš Velebný, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jan Zima