Smuteční korzo 17. listopadu – prohlášení a podpisová akce

Mezi organizátory akcí k nadcházejícímu 30. výročí 17. listopadu 1989 a nezávislými iniciativami panuje srozumění v tom, že tento letos přejmenovaný svátek má být dnem oslav, nikoli protestů. Klub na obranu demokracie je ale toho názoru, že v dnešní atmosféře a za současné politické situace není co oslavovat, neboť naše demokracie je třicet let po pádu komunistického režimu v troskách a je otázka, kolik z ní vlastně ještě zbývá. Navrhujeme proto uspořádání tichého smutečního korza, které bude ale zároveň i jakýmsi tichým závazkem. Text prohlášení najdete ve zprávě.

Smuteční korzo 17. listopadu

Demokracii, kterou jsme před třiceti lety získali, dnes ztrácíme.

Letos oslavíme svátek 17. listopadu poprvé pod jeho novým jménem: „Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva“. KOD proti změně názvu protestoval a pod protest sebral několik tisíc podpisů. Byli a jsme toho názoru, že nový název zamlžuje a znejasňuje to, co pro nás svátek znamená a má znamenat v první řadě: totiž vzpomínku na zhroucení bolševického režimu a návrat do rodiny západních demokratických států.

Dnes panuje mezi organizátory akcí k 17. listopadu a nezávislými iniciativami srozumění v tom, že tento svátek má být dnem oslav, nikoli demonstrací.

Otvírá se otázka, kdo má dnes co oslavovat a co má oslavovat.

Dnešní, konečné stádium polistopadového politického vývoje jsou tzv. Nové pořádky. Jejich hlavní protagonisté se jmenují Andrej Babiš, Miloš Zeman, Tomio Okamura a Vojtěch Filip.

My ostatní, co jsme se na tom vývoji tak či onak podíleli, nemáme co oslavovat. Naopak, měli bychom se společně stydět: jak jsme to mohli dopustit!

Stydět se je v české společnosti dosud nezvládnutá disciplina. A týká se taky těch, co k nástupu Nových pořádků a zhroucení demokracie přispívali tím, že je bagatelizovali nebo se na nich dokonce svými neuváženými aktivitami podíleli: včetně otevřené, byť třeba dočasné účasti v médiích a institucích Nových pořádků. Týká se to mnoha politiků, novinářů, lidí z různých nezávislých iniciativ, státních zástupců, policistů.

Náš klub navrhuje: uspořádejme 17. listopadu někde v Praze tiché smuteční korzo všech, kteří si jsou vědomi vážnosti situace, berou na sebe zodpovědnost za svůj podíl na ní a chystají se pracovat k odbourání Nových pořádků a k obnově polistopadové demokracie. Bez halasného skandování hesel, bez fanfár a transparentů. Jen se smutečními stuhami, jak se na pietu sluší. Měl by to být jakýsi tichý závazek.

Přidejte se k nám!

25. září 2019

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto, Jan Scheinost

Členové KOD a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Petr Dušejovský, Martin Erben, Vladimír Fritsch, František Hodík, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, Petr Lívanský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Hana Petrásková, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Václav Řeřábek, Kamil Skřivan, Aurelie Skřivanová, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, David Svoboda, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Hanuš Velebný, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jan Zima

Text prohlášení v pdf je k dispozici zde.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.