Zabraňme společně přejmenování 17. listopadu!

Když jsme vzpomínali 100 let od založení ČSR, kdekdo připomínal Masarykova slova, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Ideály, z nichž se zrodila Česká republika, se zhmotnily i v soustavě státních svátků včetně 17. listopadu. Nedopusťme, aby teď byla tato soustava chystanou zákonnou úpravou a postupným přejmenováním svátků zamlžena, znejasněna a nakonec podloudně přepsána, tak jako se to stalo s 28. říjnem po komunistickém puči z roku 1948. Obracíme se proto na českou veřejnost a zejména na její volené zástupce, poslance a senátory, kteří o té věci budou rozhodovat, a prosíme je: podpořte nás svým podpisem! Zabraňme společně a legální cestou přejmenování státního svátku 17. listopadu! Text výzvy najdete v článku.

Zabraňme společně přejmenování 17. listopadu!

K výročí 17. listopadu přichází Klub na obranu demokracie s tímto podnětem:

Od nástupu babišovských a zemanovských Nových pořádků v roce 2013 jsou politickým hitem Babišových poslanců pokusy o přejmenování nadcházejícího státního svátku. Jeho jméno teď zní „Den boje za svobodu a demokracii“.

Nejprve v roce 2016 navrhla Helena Válková přejmenování na „Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii“. Přejmenování neprošlo jen shodou náhod. Poté v témž roce a opětovně letos navrhl Karel Rais „kompromisní“ verzi: „Den boje za svobodu a demokracii a mezinárodní den studentstva“. Získal pro ni podporu některých poslanců napříč spektrem (ODS, TOP 09, ČSSD, KDU-ČSL), zákon teď spěje v PS do druhého čtení a v příštích týdnech a měsících se o něm rozhodne.

17. listopad byl od roku 1990 významným dnem ČSFR pod názvem „Boj studentů za svobodu a demokracii“. V roce 2000 se stal státním svátkem a název se změnil na „Den boje za svobodu a demokracii“. Úprava je šťastná: 17. listopadem se otevřely dveře k přeměně normalizační komunistické diktatury v parlamentní demokracii a právní stát. Naše země se pak díky tomu stala součástí západního společenství demokratických států, které se zhmotnilo v institucích, jako je NATO a EU. Na boji za svobodu a demokracii se počínaje demonstrací ze 17. listopadu 1989 podíleli nejen studenti. Název zároveň pokrývá i důstojnou oslavu demonstrací z podzimu roku 1939, na nichž se rovněž nepodíleli jen studenti. Taková oslava se ostatně od roku 2000 pravidelně konala. A zároveň nepřipomíná nic z toho, jak byly události z roku 1939 později účelově zneužity českými komunisty a jejich ruskými komunistickými patrony.

Když jsme vzpomínali sto let od založení ČSR, kdekdo připomínal Masarykova slova: státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Naše Česká republika se zrodila z těch ideálů, které jsme tu zmínili. Ty ideály se zhmotnily i v soustavě našich státních svátků včetně 17. listopadu. Nedopusťme, aby teď byla tato soustava chystanou zákonnou úpravou a vůbec postupným přejmenováním svátků zamlžena, znejasněna a nakonec podloudně přepsána, tak jako se to stalo s 28. říjnem po komunistickém puči z roku 1948.

Proto se obracíme na českou veřejnost a zejména na její volené zástupce, poslance a senátory PČR, kteří o té věci budou rozhodovat, a prosíme je: podpořte nás svým podpisem! A zabraňme společně a legální cestou přejmenování státního svátku 17. listopadu!

Praha, 5. listopadu 2018

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto, Jan Scheinost

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Petr Dušejovský, Martin Erben, Vladimír Fritsch, František Hodík, David Král, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Hana Petrásková, Jana Petrová, Vlastimil Pihera, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Václav Řeřábek, Lenka Smětáková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Jana Šťástková, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jan Zima