Diskusní setkání: Povaha nynějšího režimu ve světle výsledku voleb

Klub na obranu demokracie uspořádal ve spolupráci s Občanským institutem a CEVRO institutem diskusní večer na téma „Povaha našeho nynějšího režimu ve světle výsledku voleb”. Diskusní večer se konal 13. listopadu 2013.

CEVRO diskuse 2

Účastníci večera se v diskusi snažili objasnit svůj pohled na zásadní politické změny,  které přinesl letošní rok. Diskuse se soustředila především na tato témata:

  • Velmi výrazné oslabení tradičních demokratických stran oproti volebnímu úspěchu nových politických uskupení, které svoji existenci zdůvodnily potřebou zásadní změny politického uspořádání.
  • Příčiny této změny a její důsledky pro aktuální politickou situaci.
  • Možnost obnovy tradičního demokratického uspořádání, v němž mají základní roli politické strany ve své obvyklé podobě.

S úvodními příspěvky v debatě vystoupili:

  • Bohumil Doležal, publicista, předseda KOD
  • Petr Holub, redaktor aktuálně.cz
  • Alexandr Mitrofanov, redaktor Práva
  • Mgr. Matyáš Zrno,  publicista, pracovník OI

Diskusi moderoval Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., prorektor CEVRO Institutu.