Usnesení o „zločinech privatizace“ otvírá cestu destrukci demokracie

Dne 6. června t.r. schválila Poslanecká sněmovna komunistický návrh usnesení o údajných zločinech privatizace v letech 1992–2005. Demokratická opozice ukázala svou slabost, média a veřejné protesty na náměstích se věci věnovaly buď málo, nebo vůbec. Po přejmenování svátku 17. listopadu a po zpětném zdanění náhrad církvím je to další krok v destrukci polistopadové demokracie. Tyto kroky současného establishmentu nelze vtěsnat do rámce „boje proti korupci“ a „střetu zájmů“. KOD se obrátil na veřejnost s prohlášením „Usnesení o »zločinech privatizace« otvírá cestu destrukci demokracie“. Rádi bychom otevřeli veřejnou debatu, v níž se společně pokusíme pojmenovat nynější politické změny a zvážit způsoby, jak jim účinně čelit. Text prohlášení najdete ve zprávě.

Usnesení o „zločinech privatizace“ otvírá cestu destrukci demokracie

Prohlášení Klubu na obranu demokracie

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přesvědčivou většinou 108 hlasů usnesení, jehož návrh předložili komunisté. Sněmovna v něm konstatuje, že během privatizace v letech 1992–2005 došlo k excesům, chybám a zločinům, které způsobily státu škodu v řádu stovek miliard korun. A žádá vládu České republiky, aby navrhla takovou změnu trestněprávních předpisů, jež umožní tyto činy stíhat a potrestat bez ohledu na jejich promlčení. Komunistické usnesení podpořila a vylepšila Pirátská strana, přidaly se SPD, ANO a ČSSD. Ze 123 přítomných hlasovalo proti komunistickému návrhu jen 12 poslanců ODS.

Trestná činnost, která má být teprve rozkryta (velká řada údajných zločinů, jež způsobily stamiliardové škody), se v usnesení uvádí jako hotová věc a jako důvod pro úpravu trestněprávních předpisů. Pojem notoriety („je všeobecně známo, že“) se tak rozšiřuje způsobem, který nikoli náhodou připomíná stalinské procesy. Navíc bude možno znovu stíhat to, co je v současné době trestně nepostižitelné. Takový postup otvírá vrátka ke kriminalizaci politických rozhodnutí, jež u nás po listopadu 1989 vedla k plnému obnovení práva vlastnit a svobody podnikat.

Je velmi obtížné vysvětlit si usnesení Poslanecké sněmovny jinak než jako navádění vlády k hrubému porušení ústavního a zákonného pořádku.

Schválením komunistického usnesení navazuje dnešní politický establishment na změnu názvu státního svátku 17. listopadu (nová úprava zamlžuje podstatný význam politických změn, které datum 17. listopadu 1989 symbolizuje). A pokračuje v tom, co bylo započato novelou zákona o zdanění náhrad církvím, jež se zpětnou platností změnila to, co bylo stanoveno zákonem a následně ve smlouvách státu s církvemi. Ve všech třech případech jde o plíživé změny, které signalizují, jak se mění režim. Polistopadovou demokratickou Českou republiku střídají „Nové pořádky“. V jejich legislativě i exekutivě dominuje Babišovo ANO, Okamurova SPD, Filipovi komunisté a prezident Miloš Zeman. A spolu s nimi se veze i ČSSD a Pirátská strana.

Demokratická opozice v parlamentu znovu prokázala svou bezmocnost. Veřejné protesty, které teď probíhají, na tyto změny v povaze režimu zatím nereagovaly, přestože jsou daleko významnější než např. problematická osobní minulost Andreje Babiše či jeho problémy s dotacemi.

To, co se u nás v poslední době odehrává, svědčí o hlubokých politických proměnách, jejichž společným jmenovatelem je destrukce polistopadové demokracie. Snažit se vtěsnat je do rámce „boje proti korupci“ nebo pod souhrnné označení „střet zájmů“ je nedostatečné a zavádějící. Náš klub se v rámci svých možností pokusí otevřít veřejnou diskusi o tomto problému, který považuje za ústřední.

Prosíme ty, kteří s námi souhlasí a byli by případně ochotni se na této diskusi podílet, aby nás podpořili svým podpisem.

V Praze, 22. června 2019

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto, Jan Scheinost

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Petr Dušejovský, Bohumil Dvořák, Martin Erben, Vladimír Fritsch, František Hodík, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Vladimír Peřina, Hana Petrásková, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Václav Řeřábek, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Ludmila Vlčková, Ladislav Voves, Milan Zapletal

Text prohlášení v pdf je k dispozici zde.


Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.