Velikonoční dopis KOD v čase pandemie

Předseda Klubu na obranu demokracie Bohumil Doležal napsal velikonoční dopis adresovaný členům a sympatizantům KOD a všem angažovaným demokratům. Velikonoce jsou svátkem vzkříšení a nové naděje. Také v naší současné situaci se zdá, že někde na konci tunelu bliká světélko naděje. To nejdůležitější a nejtěžší nás ale teprve čeká. Návrat k plnohodnotné svobodě a demokracii, již jsme získali po roce 1989, bude mnohem těžší než ukázněnost v době nouze a neobejde se bez obětí.

Velikonoční dopis KOD v čase pandemie

Vážení přátelé,

globální pandemie, již teď zažíváme, je něco, s čím dosud nikdo z nás nemá osobní zkušenosti. Dokážeme ji plně zhodnotit ve chvíli, až bude nejhorší plně za námi. Teprve pak se pozná, co jsme udělali dobře, co jsme nedotáhli a co jsme naopak přehnali.

Hlavní problém je podstatné ochromení veřejného života v té podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Každý z nás to prožívá po svém: např. autor těchto řádků dosud během celého života nikdy nezažil, aby se na tak dlouhou dobu nekonaly bohoslužby, včetně největšího křesťanského svátku v roce. Uvádím to jen jako osobní příklad; věřím, že mnozí z vás si v rámci svých priorit vzpomenou na něco, co prožívají stejně bolestně.

Samozřejmě je třeba vyjádřit úctu a uznání všem, kdo v obtížných podmínkách obětavě udržují v chodu každodenní provoz naší společnosti.

Teď se zdá, že někde na konci tunelu bliká světélko naděje. Je však důležité vědět, že to nejdůležitější a nejtěžší nás teprve čeká: totiž nejen postupná rekonvalescence hospodářského života, ale především návrat k plnohodnotné svobodě a demokracii, již jsme získali po roce 1989.

Nedělejme si iluze. Je u nás dost lidí, včetně těch vlivných, kterým vyhovuje zjednodušený společenský provoz „stavu nouze“: stát jako obří firma, kde management udílí nařízení a lid se skloněnýma hlavama obětavě šije roušky. Takový stereotyp by se neměl zavést.

Chci říci, že návrat k demokratickému normálu bude ještě těžší než ukázněnost v době nouze a neobejde se bez obětí.

To nejtěžší teprve přijde. Připravme se na to a přejme si v tyto sváteční dny společně, aby se nám to povedlo.

Bohumil Doležal
předseda Klubu na obranu demokracie

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.