Videozáznam diskusního večera KOD: Co můžeme udělat pro polistopadovou demokracii?

Dáváme zde k dispozici úplný videozáznam z diskusního večera na téma „Co můžeme udělat pro polistopadovou demokracii?“, který jsme uspořádali ve středu 3. října ve Velkém sále pražské Novoměstské radnice. Podrobnosti najdete ve zprávě.

Dáváme zde k dispozici úplný videozáznam z diskusního večera na téma „Co můžeme udělat pro polistopadovou demokracii?“, který se konal ve středu 3. října od 18:00 hodin ve Velkém sále pražské Novoměstské radnice. Účastníci debaty hledali v diskusi se zhruba 230 posluchači způsoby, jak pomoci udržet demokratické zřízení v ČR. Hovořili mimo jiné o potřebě spojení demokratických politických stran a aktivistických občanských skupin ve společném úsilí o udržení liberální demokracie.

V panelu diskuse vystoupili prof. RNDr. Libor Grubhoffer, bývalý rektor Jihočeské univerzity, poslanci Parlamentu ČR Miroslava Němcová a Miroslav Kalousek, evangelický farář Joel Ruml, bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví, šéfredaktor serveru FORUM 24 Pavel Šafr a předseda Klubu na obranu demokracie Bohumil Doležal. Debatu moderoval komentátor a publicista Adam Drda.

V naší zemi dosud formálně vzato existují ústavní a zákonné předpoklady demokracie a právního státu. Demokracie a právní stát však mohou fungovat jen tehdy, když se jich lidé dovolávají. U nás nyní prochází zákonodárná i výkonná moc a nejvyšší patra státní správy vleklou a hlubokou krizí. KOD se proto účastníků diskusního panelu zeptal: Co považujete z hlediska své působnosti za základní problém, na nějž je v zájmu obnovy demokracie třeba se soustředit? A jaké jsou možnosti spolupráce lidí napříč politickým a názorovým spektrem?

Video: Pavel Hofman