Změňme rybí polévku zpět v akvárium!

Výbor Klubu na obranu demokracie vydal stanovisko k aktuální politické situaci a před veřejnými protesty za nezávislost justice, svolanými na 29. dubna. KOD vnímá výměnu ministra spravedlnosti jako výrazný signál nestability a nedůvěryhodnosti a otevření dveří k dalším, ještě horším změnám. Je to legitimní důvod k důraznému veřejnému protestu. Zapotřebí jsou však daleko hlubší a zásadnější změny, než je výměna jednoho člověka. Fungování nezávislé soudní moci je nepředstavitelné v zemi, kde už několik let dochází k dalekosáhlé destrukci polistopadové demokracie a právního státu. Text prohlášení najdete ve zprávě.

Pokusme se změnit rybí polévku zpět v akvárium!

Stanovisko Klubu na obranu demokracie k politické situaci

Po listopadu 1989 se u nás podařilo položit základy parlamentní demokracie a právního státu. Dnes se ukazuje, že jsme se o ně po celou tu dobu dost pečlivě a zodpovědně nestarali.

A tak dnes v Poslanecké sněmovně dominuje tichá koalice Babišova hnutí ANO, okamurovců a komunistů. Ve významných záležitostech ji podporuje i ČSSD, jež má svou účastí ve vládě svázané ruce.

Menšinovou vládu tvoří ANO se sociálně demokratickým ocáskem. Její podporu si pan Babiš dohodl s KSČM.

Prezident vykonává svou funkci bez velkých ohledů na ústavu. Prověření výkonu jeho funkce podle čl. 65 ústavy je prakticky neuskutečnitelné. Provádí vlastní zahraniční politiku, v mnoha ohledech alternativní k té vládní.

Za těchto okolností je fungování nezávislé soudní moci nepředstavitelné. Může existovat jen ve stabilním politickém prostředí s důvěryhodnou výkonnou a zákonodárnou mocí. Výměna ministra spravedlnosti je výrazným signálem nestability a nedůvěryhodnosti a otvírá dveře k dalším, ještě horším změnám.

Dnešní politické uspořádání dostalo důvěru veřejnosti. Veřejnost se však může mýlit a může být oklamána. Tj. všichni se můžeme mýlit a můžeme být oklamáni. Proto musíme své bližní v rámci zaručených ústavních práv a svobod přesvědčit, abychom tuto spoušť společně napravili.

Změna ministra v Babišově vládě je legitimní důvod k důraznému veřejnému protestu. Zapotřebí jsou však daleko hlubší a zásadnější změny, než je výměna jednoho člověka.

To podstatné, co už několik let prožíváme, je plíživá a dalekosáhlá proměna politického uspořádání v ČR. Posledními signály bylo přejmenování svátku 17. listopadu, jímž se bagatelizuje význam politických změn z roku 1989, a zpětné zdanění církevních náhrad, jímž se zavádí zásada „co bylo slíbeno, může být kdykoli zrušeno“. Proti obojímu jsme veřejně vystoupili.

Změna nynějšího stavu zpět v demokracii je něco jako proměna rybí polévky zpět v akvárium. Přesto je třeba se o to vždy znovu pokoušet.

Za výbor KOD:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto, Jan Scheinost

Praha, 28. dubna 2019


Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.