Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Klub na obranu demokracie, z. s., IČO: 01758837, spisová značka: L 25836 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo spolku: Nad octárnou 402/3, Střešovice, 162 00 Praha 6 (dále jen „KOD“).

Správce osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@klubod.cz, případně dopisem do sídla spolku.

Subjektem osobních údajů je fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se nějakým způsobem podílí na činnosti KOD nebo ji podporuje.

Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, především pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, a s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR).

Rozsah zpracování osobních údajů

KOD zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, povolání, e-mail.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zveřejnění informace o podpoře stanoviska KOD a následné komunikace mezi KOD a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace bude především informování o dalších aktivitách KOD.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let.

Zveřejňování osobních údajů

Pokud subjekt osobních údajů udělí souhlas se zveřejněním těchto údajů, na webových stránkách KOD bude zveřejněno jeho jméno, příjmení a povolání. Subjekt osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

Externí zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí KOD. Využívá k tomu softwarů, služeb a aplikací, které toto zpracování umožňují (například aplikace Google, provozované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, US, a aplikace MailChimp, provozované společností Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, US).

Poučení o právech subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po KOD informaci, které osobní údaje o něm zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování jeho osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat vymazání těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.