Programové teze

Od roku 1989 žijeme v demokratické společnosti. Podařilo se položit základy právního státu. Naše země se stala součástí demokratického západního společenství. Polistopadové politické uspořádání není potřeba bourat, nýbrž posilovat a reformovat.

Polistopadová politika je ovšem od počátku poznamenána nedůsledností a polovičatostí. Přežívají v ní zbytky starého režimu: není v první řadě vyrovnáváním konfliktů a snižováním napětí ve společnosti, lidé ji chápou především jako neúprosný boj sil dobra se silami zla. Cílem je mocenský monopol, stoupá hladina nenávisti ve společnosti.

Česká společnost je v dlouhodobé politické a morální krizi, která se prohlubuje. Velké politické strany zápolí s doktrinářstvím, autoritářstvím, šovinismem a neúctou k demo- kracii. Demokraté jsou slabí a v defenzívě. Na váze získávají divoká spasitelská hnutí nejrůznějšího ražení, populistická uskupení typu Okamurova Úsvitu přímé demokracie či Babišova ANO 2011 nebo různé šovinistické spolky. Významné bylo i vítězství Miloše Zemana v přímé prezidentské volbě.

Je zjevné, že svobodu, kterou jsme v roce 1989 získali až příliš snadno, si teď budeme muset zasloužit a obhájit.

Klub na obranu demokracie je iniciativou pro straníky i pro nestraníky, ne jen pro „pravičáky“ nebo pro „levičáky“, ale pro demokraty. Jeho smyslem je spojit síly jednotlivců k obraně a posílení demokratických pořádků v naší zemi. Jde o občanské sdružení, které chce přispět ke zlepšení situace diskusí o povaze dnešní krize, politickou osvětou i apelem na představitele politických stran, aby v konkrétních případech, od komunální úrovně až po celostátní, dostáli závazku, který na sebe vzali.

Klub na obranu demokracie vznikl v okruhu signatářů Dopisu ústavním a politickým činitelům ohledně prezidentových útoků na média z března t.r. Rádi bychom přispěli ke vzniku dalších podobných uskupení.