Výjezd KOD na Západočeskou univerzitu

Klub na obranu demokracie pokračuje ve výjezdech do regionů. Ve středu 22. března 2017 bude diskusní večer na katedře politologie při Filosofické fakultě Západočeské univerzity. Přikládáme pozvánku.