Dopis KOD předsedovi KDU-ČSL a jeho odpověď

Výbor Klubu na obranu demokracie se obrátil na předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka dopisem, v němž šéfa lidovců upozorňuje na problematický postoj jeho strany ve věci církevních restitucí.

KDU-ČSL se podle názoru výboru KOD staví k věci pasivně a alibisticky, přenechala jednání s církvemi na ČSSD a ANO s tím, že přistoupí na výsledek těchto jednání. V této věci přitom podle Klubu nejde jen o církevní restituce, ale obecně o respektování řádně přijatých právních norem a jejich nepodmíněnost změnami politických nálad ve státě. KDU-ČSL by měla dát najevo, zda upřednostňuje účast na vznikajícím vládním establishmentu, nebo zájmy práva a demokracie v této zemi.

Znění dopisu:

V Praze dne 1. prosince 2013

Vážený pan
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
předseda KDU-ČSL
Palác Charitas
Karlovo nám. 5
128 00  Praha 2

Vážený pane předsedo,
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila před časem zákon č. 428/212 Sb. O majetkovém vyrovnání s církvemi a s náboženskými společnostmi, a loni v listopadu přehlasovala 102 hlasy senátní veto. Protože tehdejší prezident zákon nevetoval, zákon nabyl účinnosti. Letos v únoru pak legitimní česká vláda na jeho základě uzavřela s církvemi a náboženskými společnostmi smlouvy, jež potvrzují závazek státu vyplatit církvím a náboženským společnostem náhradu zákonem stanovenou. V červnu pak Ústavní soud zamítl senátorský návrh na zrušení uvedeného zákona.

Po říjnových volbách otevřela ČSSD v souvislosti s jednáními o vytvoření nové vlády znovu otázku finančních náhrad: žádá jejich snížení a vymezení účelu, k němuž by směly být použity. Hnutí ANO projevilo pro stanovisko ČSSD pochopení.

Relativizace řádně přijatých právních norem a smluv řádně uzavřených na jejich základě kvůli změně poměru politických sil ve vysokých ústavních institucích České republiky znamená pokus o narušení právní stability naší země.

Je politováníhodné, že Vaše strana i Vy osobně se k této zásadní záležitosti stavíte velmi laxně. Tak např. místopředseda KDU-ČSL Jurečka prohlásil 12. 11. (v deníku Právo), že strana přistoupí na revizi, jen pokud církve samy svolí ke změně zákona. „Pokud by chtěly církve k takovému kroku samy přistoupit, tak jim v tom bránit nebudeme. Ale nebudeme součástí procesu, který bude vytvářet na církve nátlak.“ A Vy jste pak 14. 11. (tamtéž) potvrdil, že „když se ČSSD domluví s církvemi a tyto budou připraveny, tak se můžeme bavit.“

Důsledkem je, že ANO a ČSSD utvořily nyní společný tým k nátlaku na církve a náboženské organizace a vy jste si po pilátovsku umyli ruce.

Dovolujeme si Vás přitom upozornit, že nejde jen o tuto konkrétní věc (církevní restituce), ale o respektování právních norem a jejich nepodmíněnost změnami politických nálad ve státě.
KDU-ČSL by měla dát najevo, zda upřednostňuje účast na vznikajícím vládním establishmentu, nebo zájmy práva a demokracie v této zemi.

S pozdravem

Výbor Klubu na obranu demokracie

Bohumil Doležal, předseda
Vojtěch Kučera, místopředseda
Bohumil Dvořák
Pavel Otto
Jan Scheinost

Odpověď předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka

Odpověď KDU-ČSL

Poznámka: Pan předseda bohužel nemluví pravdu. Funkcionáři KDU-ČSL včetně něj před časem opakovaně navrhli, aby o případných změnách v církevních restitucích jednali společně představitelé ostatních stran koalice s představiteli církví a náboženských společností, s tím, že to, na čem se dohodnou, bude pak KDU-ČSL respektovat.  jednání už probíhají a KDU-ČSL si umyla ruce. Bohumil Doležal, předseda KOD

Reakce na dopis ze strany představitelů církví

Náboženská společnost českých unitářů

Vážený pane místopředsedo,

děkuji za informaci, kterou jste mi zaslal na vědomí. Velmi si vážím postoje KOD k záležitosti církevních restitucí a ke snaze politiků relativizovat právní normy českého státu.

S pozdravem a poděkováním

Ing. Jiří Gabriel

předseda Ústředního správního sboru NSČU

Ekumenická rada církví

Vážený pane místopředsedo,

Děkuji za zaslání dopisu, který KOD adresoval předsedovi KDU-ČSL.

Vážíme si podpory vašeho Klubu ve věci tzv. restitucí a oceňujeme iniciativu, kterou podporujete legitimní nároky církví.

Máte pravdu, že snaha zpochybnit nově přijatý zákon č. 428/2012, navíc potvrzený ústavním soudem, znamená podkopávání demokratických principů, které by právě zmiňované politické strany měly nejen dodržovat, ale prosazovat.

Přeji vše dobré a požehnaný advent,

Daniel Fajfr, předseda ERC

Českobratrská církev evangelická

Vážený pane místopředsedo,

děkuji Vám za to, že jste tento dopis představitelům KDU-ČSL poslali. Zdůrazňujete v něm ten bod celé problematiky, který jsme spolu s  dalšími představiteli církví a náboženských společnosti vyslovili při posledním setkání s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou ve čtvrtek 21.listopadu t.r. Bylo jednoznačně řečeno, že pokud by měly církve asistovat při takové věci jako je oslabení základů právního státu (čím rozumíme právě neuznání platnosti smluvních závazků, navíc potvrzených Ústavních soudem), pak to bude znamenat pro společnost, a nakonec i pro politiky, nedobré znamení, podle kterého je vše dovoleno, když jde o moc, vliv a nakonec i osobní prestiž. Nemluvě o věcech, jakou je např. lež v politickém a volebním boji, se kterou se také v této věci před i po volbách hojně pracuje. Pan předseda několikrát tehdy i jinde říká, že musí plnit slib daný voličům, ovšem nemluví o tom, že tento slib vznikl na základě oklamání voličů o právní váze smluvního vztahu.

Důraznější a jednoznačnější postoj KDU-ČSL může jen prospět tomu, abychom se společně všichni učili ctít právní rámec státu jako předpoklad pro bezpečný a dobrý život lidí a jeho rozvoj.

S díkem a s přáním pokojného adventu a radostných vánoc

Joel Ruml

synodní senior ČCE

Jednota bratrská

Vážení přátelé, děkuji vám za zaslání vašeho dopisu.
S pozdravem
Evald Rucký