Dopisy představitelům demokratických politických stran a jejich odpovědi

V návaznosti na naše dopisy prezidentským kandidátům jsme se obrátili s informací o této naší akci na představitele demokratických stran v PS. Oslovili jsme předsedu ODS Petra Fialu, poslankyně ODS Janu Černochovou a Miroslavu Němcovou, předsedu TOP09 Miroslava Kalouska, předsedu STAN Petra Gazdíka, předsedu poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojku a předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška. Odpověděli nám zatím tři z nich, naše dopisy i jejich odpovědi dáváme k dispozici.

Paní Jana Černochová, poslankyně ODS
Vážená paní poslankyně,
Rád bych Vás informoval o poslední iniciativě našeho Klubu na obranu demokracie. Nyní byli ministerstvem vnitra úředně zaregistrování kandidáti pro volbu prezidenta. Rozhodli jsme se je při té příležitosti oslovit a zeptat se jich, jak hodlají postupovat v případě, že budou zvoleni. Chtějí politický vývoj, který byl u nás nastoupen v říjnových volbách, korigovat, nebo naopak potvrdit? Máme totiž dojem, že dosud jeden jako druhý mluvili spíše od věci. (Na Miloše Zemana jsme se neobrátili, protože v jeho případě považujeme tu otázku za nadbytečnou). Pod dopis hodláme sbírat další podpisy. Posíláme Vám jeho text pro informaci. Byli bychom totiž rádi, kdyby naše politické elity byly o naší iniciativě informovány. A budeme Vám při tom vděčni za jakoukoli pomoc. Obrátili jsme se i na předsedu ODS Petra Fialu.
Se srdečným pozdravem
Bohumil Doležal,
předseda KOD
Příloha: dopis KOD

Vážený pane Doležale,
děkuji za zaslaný dopis prezidentským kandidátům a děkuji rovněž za Vaši další aktivitu, která, věřím, pomůže k tomu, aby z prezidentské volby vzešel člověk, jemuž současné dění není lhostejné a který bude silnou protivahou koalici, jež se rýsuje v Poslanecké sněmovně. Plně se ztotožňuji s názorem, že prezidentská volba je důležitější než kdy dříve a že je momentem, který může snad alespoň zbrzdit zcela hrůzostrašný vývoj v naší zemi nastartovaný volbami sněmovními. Je povinností všech lidí, kteří to cítí stejně jako my, aby podporovali demokratické kandidáty a vynaložili veškeré úsilí k tomu, aby lidé prozřeli.
S pozdravem
Jana Černochová

Pan Petr Gazdík, poslanec STAN
Vážený pane poslanče,
Obracím se na Vás, protože ve STAN kromě Vás vlastně nikoho neznám. Rád bych Vás informoval o poslední iniciativě našeho Klubu na obranu demokracie. Jde o tuto věc: dnes byli Ministerstvem vnitra úředně zaregistrováni prezidentští kandidáti. Rozhodli jsme se je při té příležitosti oslovit a zeptat se jich: chcete v případě, že budete zvoleni, politický vývoj nastoupený v říjnových volbách korigovat, nebo naopak potvrdit? (Na Miloše Zemana jsme se neobrátili, protože v jeho případě považujeme tu otázku za nadbytečnou). Měli jsme totiž pocit, že všichni dosud mluvili víceméně od věci. Pod dopis, jehož text přikládáme, hodláme sbírat další podpisy.
Obracíme se na Vás, protože bychom byli rádi, kdyby naše politické elity byly o naší iniciativě informovány. Budeme Vám při tom vděčni za jakoukoli pomoc.
Se srdečným pozdravem
Bohumil Doležal,
předseda Klubu na obranu demokracie
Příloha: dopis KOD
26. 11. 2017

Vážený pane Doležale,
děkuji Vám za Vaši informaci o Vašich aktivitách.
Take já cítím, že zpochybňování polistopadového vývoje dosáhlo stupně, který je podle mého názoru už daleko “přes čáru”. Od útoků proti “těm tradičním stranám” jsme se dostali ke zpochybňování členství v EU či v NATO a dokonce v souvislosti s obviněním dvou čelních představitelů ANO slyšíme námitky, že “starý systém” se brání. Z toho bychom mohli vyvodit, že smyslem je nastolit zcela nový systém. Obávám se, že by to už nemusela být liberální parlamentní demokracie. Zkrátka myslím, že v základním pohledu se shodneme. Vyplývá to mj. i z toho, že jsme se rozhodli jako hnutí podpořit jako prezidentského kandidáta pana Jiřího Drahoše.
Vaše otázky a výzvu nevidím jako zbytečnou. Důležité je, aby tyto hlasy a názory nezapadly. My se o to budeme pokoušet na parlamentní půdě.
Ještě jednou děkuji a přeji Vám vše dobré.
Srdečně
Petr Gazdík
poslanec Poslanecké sněmovny PČR
předseda STAN

Pan
Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
Vážený pane předsedo,dovoluji si Vás jako představitele významné české demokratické strany informovat o dopise, jímž se nyní náš Klub na obranu demokracie obrátil na právě zaregistrované prezidentské kandidáty. Rozhodli jsme se je při té příležitosti oslovit a zeptat se jich: chcete v případě, že budete zvoleni, politický vývoj nastoupený v říjnových volbách korigovat, nebo naopak potvrdit? (Na Miloše Zemana jsme se neobrátili, protože v jeho případě považujeme tu otázku za nadbytečnou). Pod dopis, jehož text přikládáme, hodláme sbírat další podpisy. Obracíme se na Vás, protože bychom byli rádi, kdyby naše politické elity, a tedy taky KDU-ČSL, byly o naší iniciativě informovány. S šířením informací to dnes není valné, jsme vděčni za každou pomoc.
Se srdečným pozdravem
Bohumil Doležal,
28. 11. 2017

Vážený pane předsedo,
děkuji za email a dopis v příloze. Jak již informovala média v polovině listopadu, lidovci podpořili kandidaturu prof. Jiřího Drahoše. Věříme, že právě tento kandidát bude zárukou pokračování demokratického vývoje našeho státu, a to jak v domácím, tak zahraničním kontextu.
Pěkný den

Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

Miroslav Kalousek, předseda TOP09

Vážený pane předsedo,
dnes byli Ministerstvem vnitra úředně zaregistrováni prezidentští kandidáti. Náš Klub na obranu demokracie se rozhodl je při té příležitosti oslovit a zeptat se jich: chcete v případě, že budete zvoleni, politický vývoj nastoupený v říjnových volbách korigovat, nebo naopak potvrdit? (Na Miloše Zemana jsme se neobrátili, protože v jeho případě považujeme tu otázku za nadbytečnou). Měli jsme totiž pocit, že všichni dosud mluvili víceméně od věci. Pod dopis, jehož text přikládáme, hodláme sbírat další podpisy.
Obracíme se na Vás, protože bychom byli rádi, kdyby naše politické elity byly o naší iniciativě informovány. Budeme Vám při tom vděčni za jakoukoli pomoc.

Srdečně Vás zdraví
Bohumil Doležal
8. 12. 2017

Vážený pane Doležale,

děkuji Vám, že jste všem politickým stranám rozeslal tento dotaz. V případě TOP 09 jsme přesvědčeni, že odpovědí jsou naše dlouhodobé kroky a činy. Nikoliv pouze verbální ujišťování.

V úctě

Miroslav Kalousek