Přesuňme prezidenta – výzva KOD

Nynější bezpečnostní opatření na Pražském hradě jsou zcela bezprecedentní a už delší čas znepříjemňují život návštěvníkům z Prahy, České republiky i ze zahraničí. Jsou přitom i podle odborníků nesmyslná a neúčinná. Pražský hrad byl až doposud organickou součástí našeho města, našeho světa. Teď se z něho stává černokněžnická tvrz. To, o co nám jde, je odluka prezidenta od Pražského hradu. Oddělení velkolepého muzea a prezidentského úřadu by prospělo zcivilnění a desakralizaci prezidentské funkce, jak se na demokratický stát sluší. Navrhujeme proto pokojný, organizovaný a zákonný přesun prezidentského úřadu z Pražského hradu na jiné hezké a důstojné místo v pražském centru.

Pražský hrad: přesunout návštěvníky nelze, přesuňme prezidenta!

Výzva Klubu na obranu demokracie

Nynější bezpečnostní opatření na Pražském hradě, která zavedl prezident Zeman údajně ve spolupráci s ministerstvem vnitra, jsou zcela bezprecedentní a už delší čas znepříjemňují život návštěvníkům z Prahy, České republiky i ze zahraničí.

Pražský hrad byl až doposud organickou součástí našeho města, našeho světa. Lidé jím mohli procházet dle libosti, z praktických i citových důvodů. Teď se z něho stává skleněný vrch, černokněžnická tvrz a neživé mausoleum.

Pamatujeme už leccos, ti nejstarší z nás i Protektorat Böhmen und Mähren. Podobná bezpečnostní opatření však ne.  Bezpečnostní opatření, spočívající v dlouhodobém faktickém uzavření celého hradního areálu a v důkladných osobních prohlídkách všech návštěvníků jsou přitom i podle odborníků nesmyslná a neúčinná. Nic podobného není ani ve srovnatelných objektech v našem sousedství, na Budínském hradě  v Budapešti  a v Hofburgu ve Vídni. Je proto těžké ubránit se podezření, že jde o pouhou zlomyslnou buzeraci veřejnosti.

Je s podivem, jak snadno si to vše nechá líbit česká, a zejména pražská veřejnost. Kde je rozjívená mládež, mávající po tisících červenými kartami? Kde jsou iniciativy typu „Vraťte nám stát“?  Vládu kdysi svrhnout pomohly, ale Hrad teď snad nepatří k tomu, co by chtěly vrátit?

Celou věc není nutné spojovat s osobou nynějšího prezidenta. Proč  např. očekávat, že se vše vyřeší volbou za rok a půl: pan Zeman může být zvolen znovu, a kromě toho v České republice platí nepsané pravidlo, že každý další prezident je ještě horší než ten předchozí.
A „Impeachment“, tak jak je dán v ústavě, je prakticky neproveditelný.

To, o co nám jde, je odluka prezidenta od Pražského hradu.

Prezident České republiky má v kompetenci bezpečnostně zajistit Pražský hrad. Nemá v kompetenci bezpečnostně zajistit Karlštejn nebo Milešovku.  Zároveň spojení velkolepého muzea a prezidentského úřadu v jednom objektu je všeobecně a v našem případě zvlášť kamenem úrazu. Oddělení obojího by prospělo zcivilnění a desakralizaci prezidentského úřadu,  jak se na demokratický stát sluší.

Proto  navrhujeme pokojný, organizovaný a zákonný přesun prezidentského úřadu z pražského Hradu na jiné hezké a důstojné místo v pražském centru. Nebude jistě problém něco takového najít.

A prosíme ty, kteří s námi souhlasí, aby se k nám svým podpisem připojili.

Za Klub na obranu demokracie: Bohumil Doležal, předseda, Vojtěch Kučera, místopředseda, Pavel Otto, Jan Scheinost, členové výboru.

Pavel Šafr, šéfredaktor Svobodného fóra.

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci nezávislé skupiny Demokratická iniciativa: Dana Drahná, Vladimír Fritsch, František Hodík, Johana Hovorková, Vladislav Kahle, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, Jiří Liška, Hana Mahlerová,  Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Hana Petrásková, Jana Petrová, Ondřej Pěč, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Rigelová, Kamil Skřivan, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová,   Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Řeřábek, Jan Tichý, Stanislav Toula, Otakar Válek, Vladislav Vaňák, Hanuš Velebný, Jan Zima (student).