Ruské požadavky ve věci Ukrajiny a NATO jsou nepřijatelné

V reakci na nehorázné ruské požadavky vůči NATO a USA související s napětím na ukrajinských hranicích se Klub na obranu demokracie obrátil dopisem na premiéra Petra Fialu, ministra zahraničí Jana Lipavského, předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Požádali jsme je, aby jako vysocí ústavní činitelé ČR ruské podmínky kategoricky odmítli.

Ruské požadavky ve věci Ukrajiny a NATO jsou nepřijatelné

Dopis Klubu na obranu demokracie předsedovi vlády ČR Petru Fialovi, ministru zahraničí ČR Janu Lipavskému, předsedkyni PS PČR Markétě Pekarové Adamové a předsedovi Senátu PČR Miloši Vystrčilovi

Spojené státy obdržely od Ruské federace odpověď na své návrhy o vyjednávání ve věci bezpečnostní situace kolem Ukrajiny a v Evropě. Ruská federace podle toho, co z odpovědi citují ruské agentury, požaduje záruky, že Ukrajině nebude umožněn vstup do NATO. Dále žádá mimo jiné, aby Západ zastavil dodávky zbraní na Ukrajinu a stáhl odtud veškeré poradce a instruktory. Členské státy NATO se nemají účastnit jakýchkoli společných armádních cvičení s ukrajinskými ozbrojenými silami. A Rusko trvá na stažení všech amerických ozbrojených sil a zbraňových systémů ze střední a východní Evropy, jihovýchodní Evropy a pobaltských zemí. Pokud nedostane závazné záruky, přistoupí mj. k „opatřením vojensko-technického charakteru“.

Podmínky této povahy se pokládají poraženým státům po kapitulaci. Česká republika se po roce 1989 vymanila z mocenského područí Sovětského svazu a získala suverenitu a demokracii. Jako plnoprávný člen NATO by měla ty podmínky pokládat jak pro NATO, tak pro sebe za nepřijatelné. A prosazovat jejich rozhodné odmítnutí.

Žádáme Vás jako demokraticky zvolené vysoké ústavní činitele naší země, abyste podobné požadavky odmítli a přesvědčili naše spojence, že mají učinit totéž. Máte naši důvěru a budeme Vás v této věci podporovat.

Prosíme občany, aby se k našemu dopisu připojili. Učinit tak můžete zde.

V Praze, 20. února 2022

Za Klub na obranu demokracie

Členové výboru:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost

Členové KOD a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Petr Dušejovský, Martin Erben, Vladimír Fritsch, František Hodík, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Václav Kříž, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, Petr Lívanský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Vladimír Peřina, Hana Petrásková, Jana Petrová, Jiří Plieštik, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Václav Řeřábek, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, David Svoboda, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Miroslava Šefčíková, Jiří Šimeček, Jana Šťástková, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Alena Štindlová, Jan Tichý, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Hanuš Velebný, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jan Zima

Text dopisu v pdf je k dispozici zde.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.