Skoncujme s babišovskými „Novými pořádky“!

Výzvou »Skoncujme s babišovskými „Novými pořádky“!« se Klub na obranu demokracie obrací na parlamentní demokratickou opozici, na Piráty, na několik důvěryhodných představitelů ČSSD a na Stranu zelených. Navrhuje v ní některé konkrétní kroky, které je třeba udělat ještě před volbami. Za nejdůležitější považujeme co nejrychleji schválit novou verzi volebního zákona a pokusit se vyvolat ve sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Demokratické strany by se měly shodnout na tom, že v ČR obnoví polistopadovou demokracii. Kromě toho výbor KOD zároveň podporuje výzvu k podání ústavní žaloby na prezidenta Zemana ve věci podezření z velezrady.

Skoncujme s babišovskými „Novými pořádky“!

Výzva Klubu na obranu demokracie demokratickým opozičním stranám

Naši zemi dnes trápí dva velké problémy: Za prvé pandemie, která teď, jak se zdá, ustupuje. A za druhé soustavné úsilí Ruské federace obnovit svůj mocenský vliv na územích, která kdysi ovládal SSSR.

S obojím si dokážeme poradit jen tenkrát, když se vypořádáme se současným rozvratem české politiky.

V posledních několika letech potkala naši demokracii nehoda: do čela tažení za obrodu mravnosti v české politice se protlačil polistopadový zbohatlík. Jeho programem bylo falešné spasitelství: dosud nám prý vládli politici, co nemakali a kradli, teď přicházíme my obyčejní lidé, abychom udělali pořádek. Na základě toho získal významné mocenské pozice ve státě. Ještě předtím byl prezidentem demokraticky zvolen člověk, který ve své funkci zjevně nemá co dělat.

Během času vzniklo neformální uskupení, které má dnes v rukou vládu a ovládá i Poslaneckou sněmovnu. Svou politickou moc nabyli tito lidé i proto, že je velmi mnoho z nás podporovalo.

Z jejich iniciativy se česká demokracie plíživě a intenzivně proměňuje v autokracii (vládu několika nezodpovědných jedinců), oligarchii (vládu polistopadových zbohatlíků, zvláště jednoho) a v buranokracii (vládu sprostoty, hulvátství a arogance).

Teď máme příležitost změnit to k lepšímu: v říjnu proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR.

Je zapotřebí, aby Parlament České republiky co nejrychleji schválil novou verzi volebního zákona.

A je zapotřebí, aby se poslanci pokusili vyvolat ve Sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. To, že budeme mít i formálně vládu bez důvěry, bude podstatný signál pro českou veřejnost i pro zahraničí.

Smyslem české politiky nechť je od nynějška náhrada jednoty národa, seřazeného za falešnými spasiteli, skutečnou politickou pluralitou. Demokratické strany by se měly shodnout jen na tom, že obnoví to, co jsme nabyli po roce 1989 a co je dnes významně poničeno: parlamentní demokracii, právní stát a naši příslušnost k západnímu demokratickému společenství. A že budou zejména bránit vládě, a to jakékoli, aby vážné situace s pandemií covidu-19 zneužívala k ochromení a umrtvení české společnosti a k potlačení svobodné diskuse.

V této věci se obracíme na parlamentní demokratické opoziční strany, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, a taky na Piráty. Dále na některé politiky ČSSD, o jejichž upřímném úsilí o nápravu situace nepochybujeme. A na Stranu zelených, která sice nyní v parlamentu není, ale v minulosti nesla parlamentní i vládní odpovědnost. Na všechny s výzvou, aby naše požadavky vzali ve své činnosti v úvahu a prosazovali.

A českou veřejnost prosíme, aby nás podpořila. Kdo souhlasíte, připojte se svým podpisem! (ZDE)

V Praze, 28. dubna 2021

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost

Členové KOD a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Petr Dušejovský, Martin Erben, Hana Fořtová, Vladimír Fritsch, František Hodík, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Vladimír Peřina, Hana Petrásková, Jiří Plieštik, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Václav Řeřábek, Kamil Skřivan, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, David Svoboda, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jan Zima

Text prohlášení v pdf je k dispozici zde.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.