Ze setkání členů KOD 10. ledna 2014 v Praze

V pátek 10. ledna 2014 se v Praze konalo setkání pražských i mimopražských členů KOD.

Na programu byla zpráva místopředsedy o dosavadní činnosti KOD a zpráva předsedy k současné politické situaci. Na zprávu navázala diskuse s cílem formulovat nové programové teze klubu ve změněné politické situaci. Zúčastnění se shodli na základních východiscích progamu. Diskuse ke zprávě předsedy bude dále pokračovat elektronickou cestou. Programové teze budou dopracovány výborem a předloženy na nejbližší valné hromadě ke schválení.

Na setkání se dále jednalo o diskusním večeru na téma “Máme se bát Ruska?”, který KOD připravuje ve spolupráci s Občanským institutem a CEVRO institutem na 29. ledna 2013.