Dopis Bohumila Doležala členům a sympatizantům KOD

Vážení přátelé,
stejně jako na konci každého roku, obracím se i letos jménem Klubu obranu demokracie na naše členy, na naše sympatizanty, na všechny, s nimiž jsme v minulých osmi letech vešli tak či onak do kontaktu.
Loni jsem nakonec popřál všem osloveným i sobě, aby rok, co je před námi, byl aspoň o fous lepší než ten, který právě končil. A vypadá to, že výsledkem letošních říjnových voleb a poté i ustavením nové vlády bylo tohle mé přání vyslyšeno. Přinejmenším v tom smyslu, že je tu konečně nějaká hmatatelná naděje. A že i na nás bude záležet, nakolik se naplní.
To je aspoň pro mne po pustých osmi letech babišovských a zemanovských Nových pořádků docela příjemná změna.

Pro náš klub znamenalo stupňování koronavirových omezení (těch nezbytných i těch, které ti, co byli zrovna u moci, využívali, aby se jim pohodlněji vládlo a svoboda ovládaných jim v tom nepřekážela) nepříjemnou překážku.
Omezili jsme v tomto roce na několik výzev, adresovaných kompetentním politikům. Týkaly se vesměs aktuálních politických záležitostí. Jejich texty a seznamy signatářů (je mezi nimi i řada lidí veřejně známých) najdete na internetových stánkách našeho klubu. Zde uvádím jen stručný výčet našich letošních aktivit:
1. „Podpora Ústavnímu soudu ČR“, který vypustil z volebního zákona pasáže, upravující princip poměrného zastoupení. Ústavní soud napadli prezident Zeman a premiér Babiš, a věděli proč. Dopis jsme zveřejnili 15. března 2021 ve Foru 24 a na sociálních sítích. Sebrali jsme pod něj 3722 podpisů. Změna volebního zákona se příznivě promítla do výsledku voleb.
2. „Skoncujme s babišovskými „Novými pořádky“: 28. dubna 2021 jsme oslovili důvěryhodné parlamentní i mimoparlamentní politiky s tím, že je zapotřebí obnovit polistopadovou demokracii. Parlamentní strany by se měly pokusit co nejrychleji schválit novou verzi volebního zákona a vyvolat ve sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Zároveň jsme podpořili výzvu k podání ústavní žaloby na prezidenta Zemana ve věci podezření z velezrady. Text byl zveřejněn na Foru 24 a na sociálních sítích. Podařilo se nám shromáždit 2843 podpisů.
3. „Podzimní volby: zpět k demokracii“. 15. června 2021 jsme se obrátili na demokratické strany, zastoupené v PS, aby se do voleb zavázaly, že obnoví polistopadovou demokracii, že zabrání tomu, aby jakákoli vláda v budoucnu zneužívala pandemie covidu-19 a podobných krizových situací k ochromení politického života a svobodné diskuse; a konečně, že v nové sněmovně podpoří ústavní žalobu na Miloše Zemana. Výzvu jsme dali k dispozici na Foru 24 a na sociálních sítích. Podepsalo ji do 9. 10. 2021 celkem 2175 občanů.
4. „Neprošustrujme šanci, danou volbami:“ Hned po volbách, 15. října 2021, jsme vyzvali Senát a demokratické strany, které zasednou v nově zvolené Poslanecké sněmovně, aby neprodleně jednaly a rozhodly o tom, zda prezident v současnosti může, či nemůže vykonávat svůj úřad. Výzva byla k dispozici na Reflexu.cz a sociálních sítích. Podepsalo se pod ni 1635 občanů.
5: „Doba se mění: vraťme Pražský hrad lidem!“ Klub na obranu demokracie vyzývá otevřeným dopisem přední demokratické politiky, Petra Fialu, Víta Rakušana a Miloše Vystrčila, aby se zasadili o zrušení nesmyslných a ponižujících prohlídek návštěvníků Pražského hradu, zavedených v roce 2016 Milošem Zemanem. Dopis jsme dali k dispozici na reflexu.cz a na sociálních sítích. Podepsalo se pod něj celkem 1941 občanů.
6. „KOD k 17. listopadu demokratickým politikům: nepodceňujte situaci!“ Klub na obranu demokracie se při příležitosti výročí 17. listopadu obrátil na předsedy stran obou demokratických koalic, předsedu Senátu a předsedkyni Poslanecké sněmovny. Lídři budoucí vládní koalice by měli předejít situaci, kdy provoz země bude řídit Babišova vláda v demisi, zatímco nově ustavená sněmovna bude v mnoha ohledech bezmocná. Je třeba zvážit použití čl. 66 Ústavy o zbavení funkce prezidenta pro neschopnost vykonávat svůj úřad. Podpis podepsali jen členové KOD a někdejší účastníci DI.
7: „Zabraňme tomu, aby prezident přepisoval ústavu i výsledek voleb!“ Klub na obranu demokracie požádal Poslaneckou sněmovnu a Senát PČR, aby se podle čl. 66 Ústavy usnesly, že prezident není ze závažných důvodů schopný vykonávat svou funkci.Vyšla na Reflexu.cz a na sociálních sítích, podepsalo se pod ni 2200 občanů.
Potud přehled. Přeji Vám požehnané Vánoce a v nadcházejícím roce Vám i sobě to, aby se nám naději, která se konečně otevřela, podařilo využít.

Bohumil Doležal,
předseda Klubu na obranu demokracie