Zabraňme tomu, aby prezident přepisoval ústavu i výsledek voleb

Naše země je ve vážné politické a ústavní krizi. Je třeba jednat rychle a v souladu s ústavou. Klub na obranu demokracie se proto obrátil na předsedkyni Poslanecké sněmovny a předsedu Senátu s naléhavou prosbou: v možnostech obou komor parlamentu je aktivace článku 66 Ústavy ČR. Parlament se usnese, že prezident není ze závažných důvodů schopný vykonávat svou funkci. Pravomoc jmenovat vládu tak přejde na předsedkyni sněmovny. Oslovení ústavní činitelé se mají zasadit o projednání tohoto postupu. Text dopisu najdete ve zprávě.

Zabraňme tomu, aby prezident přepisoval ústavu i výsledek voleb

Dopis Klubu na obranu demokracie předsedkyni Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu Parlamentu ČR

Vážená paní
Ing. Markéta Pekarová Adamová
předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR

Vážený pan
RNDr. Miloš Vystrčil
předseda Senátu PČR

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jako na vrcholné představitele obou komor našeho parlamentu s naléhavou prosbou.

Česká republika má vládu v demisi. Od minulého týdne jedná prezident ČR o ustavení nové české vlády. Zatím jmenoval pouze premiéra. Nyní provádí tzv. konzultace s jednotlivými kandidáty na ministry, přičemž jednoho už předem odmítl. Ani jedno, ani druhé nemá žádnou oporu v ústavě.

Nová Poslanecká sněmovna, jež už byla ustavena, nemůže dát důvěru nové vládě, z níž byl zatím jmenován jen premiér. Jak dlouho bude vše trvat, závisí na rozhodnutí prezidenta. Prezident není z ústavy nijak časově limitován.

Prezident dlouhodobě trpí blíže nespecifikovanou vážnou chorobou, kvůli níž byl v poslední době opakovaně hospitalizován. Nyní je v karanténě kvůli nákaze koronavirem.

To vše se děje v době, kdy je Česká republika ohrožena vážnou epidemií.

Situace České republiky je zoufalá. Je třeba jednat velmi rychle a v souladu s ústavou. Jediné schůdné řešení máte v rukou Vy:

Obě komory parlamentu se podle článku 66 Ústavy ČR prostou většinou usnesou, že prezident ze závažných důvodů není schopen svou funkci vykonávat. Je to politické rozhodnutí. Je v pravomoci Parlamentu ČR, který za ně nese zodpovědnost.

Tím přejde pravomoc jmenovat vládu na předsedkyni Poslanecké sněmovny. Není žádný důvod, proč by tak nemohla učinit neprodleně.

Rozhodnutí o důvěře takto jmenované vládě bude v rukou legitimně zvolené Poslanecké sněmovny.

V tuto chvíli máte v rukou další osud České republiky a jejích obyvatel.

Zasaďte se o projednání tohoto postupu!

* * *

Pod tento dopis sbíráme podpisy občanů, kteří s námi souhlasí. Prosíme, připojte se zde.

V Praze, 5. prosince 2021

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost

Členové KOD a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Martin Erben, Vladimír Fritsch, František Hodík, Jiří Chval, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Vladimír Peřina, Hana Petrásková, Jiří Plieštik, Vojtěch Průša, Václav Řeřábek, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, David Svoboda, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Miroslava Šefčíková, Jiří Šimeček, Jana Šťástková, Karel Štindl, Alena Štindlová, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jiří Zauška, Jan Zima

Text dopisu v pdf je k dispozici zde.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.