Klub na obranu demokracie se připojil k dopisu šéfredaktora Reflexu pro Freedom House

Klub na obranu demokracie se připojil k dopisu šéfredaktora Reflexu Pavla Šafra a zástupce šéfredaktora Reflexu Marka Stoniše, adresovanému předsedovi správní rady mezinárodní nevládní organizace Freedom House Williamu H. Taftovi. Šafrův a Stonišův dopis upozorňuje na to, jak se v posledním roce v České republice zhoršila úroveň svobody médií. KOD tak učinil vlastním dopisem předsedovi Taftovi, který podepsali předseda KOD Bohumil Doležal a členové výboru KOD.

William H. Taft
Předseda
Freedom House 1301 Connecticut Ave. NW Floor 4
Washington, District of Columbia
20036 USA

Praha, 10. listopadu 2013

Vážený pane předsedo,
Připojujeme se tímto k dopisu šéfredaktora a zástupce šéfredaktora časopisu Reflex o stavu tiskové svobody v České republice (viz příloha). Podotýkáme, že za zvlášť závažný případ považujeme případ velkopodnikatele, tiskového magnáta a politika Andreje Babiše (pan Bakala není předsedou velké parlamentní strany).

V úctě

Za Klub na obranu demokracie

Bohumil Doležal, předseda
Vojtěch Kučera, místopředseda

Bohumil Dvořák
Pavel Otto
Jan Scheinost

K dopisu se dále připojili tito členové a sympatizanti KOD:

Miroslav Fleischman
Jan Tichý
Pavel Ovesný
Hana Mahlerová
Herbert Pařízek
Karla Piwodová
Jakub Dlohoš
Jaroslav Lenert
Vojtěch Průša
Jakub Kopecký

Petr F. Svoboda
František Lízal
Jitka Maradová
Daniel Štrobl
Petr Bartušek
Alexandr Gruntorád
Tamara Riglová
Luděk Slinták
Stanislav Šoustek
Miloslav Korbelík
Jiří Peřina
Vladimír Plaňanský
Petr Miklas
Eva Nicková
Petr Macháček
Jiří Bernkopf
Pavel Binovec
Hana Chramostová
David Bartoň
Bedřich Karel
Dita Schmidtmayer
Zuzana Kobrová
Kateřina Zlámalová
Karel Žihla
Katarina Tothová
Josef Pospíšilík
Miroslava Dvořáková
Marie Kubaskova
Ladislav Marek
Ondřej Behyňa
Miloš Kamarád
Adam Hladký
Miroslav Petr
Radim Suda
Josef Vagner
Vilém Lev

 

Znění dopisu otištěné ve 45. čísle Reflexu:

William H. Taft
Předseda
Freedom House 1301 Connecticut Ave. NW Floor 4
Washington, District of Columbia
20036 USA

Vážený pane předsedo,
obracíme se na Vás s žádostí o přezkoumání situace svobody médií v České republice. Vaše respektovaná instituce uvádí Českou republiku v kategorii nejsvobodnějších zemí světa s plnou tiskovou svobodou. Jsme nuceni Vás upozornit, že podle našich zkušeností a zjištění z posledních měsíců toto hodnocení naší země již bohužel neodpovídá skutečnosti.
Česká republika prodělala v posledním roce turbulentní politický vývoj, jenž otřásl stabilitou demokratického režimu a vedl k posunu směrem od tradiční parlamentní demokracie k autoritativnímu stylu vládnutí. Po zavedení přímé prezidentské volby a diskreditaci předchozí politické reprezentace došlo v České republice ke změně vlády, která se nyní opírá výhradně o důvěru prezidenta.
Nově zvolený prezident s odkazem na svůj vyšší mandát od lidu usiluje o větší podíl na moci, než dosud připouštěla naše ústavní praxe.
Souběžně s tímto procesem došlo v českých médiích k významným majetkovým přesunům. Hlavní české deníky, jež až do nedávné doby vydávaly respektované mediální koncerny, přešly do rukou jednotlivých podnikatelů – finančních oligarchů, jejichž primárním zájmem již není provozovat nezávislá média, neboť mají své klíčové zájmy na politické a ekonomické sféře. V České republice dochází ke kumulaci politické, ekonomické a mediální moci do několika málo rukou, což významně omezuje možnost veřejné kontroly výkonu veřejné moci prostřednictvím médií.
Za nejzávažnější případ je třeba označit převzetí dvou klíčových politických liberálních deníků a jejich internetových verzí miliardářem Andrejem Babišem, který založil vlastní politickou stranu a je nyní jedním z nejvýznamnějších českých politiků. Jeho cestu k moci umožnila jak masívní kampaň, jejímuž rozpočtu nemohla žádná jiná strana ani částečně konkurovat, tak i skutečnost, že jím ovládnuté deníky nepřinesly zásadní informace o kontroverzním pozadí podnikatelských úspěchů svého majitele.
Autoritativní výkon prezidentské funkce zároveň ovlivnil zpravodajství veřejnoprávních médií. Tyto postupy už přiměly skupinu televizních novinářů k podání stížnosti k Radě České televize na Českou televizi, jež v posledních měsících prezidenta podporovala, zakrývala jeho kontroverzní chování a protežovala před volbami jeho politickou stranu.
Vážený pane předsedo, dovolujeme si Vás požádat, aby Vaše organizace věnovala dění v České republice pozornost, aby prošetřila kumulaci politické, ekonomické a mediální moci v naší zemi a aby se zasazovala u české vlády o plnění závazků v oblasti mediální svobody. Věříme, že Vaše aktivity napomohou k tomu, aby naše země, kterou znáte na základě Vaší letité spolupráce s Václavem Havlem jakožto zemi svobodnou, opět mohla nést toto označení.

Pavel Šafr, šéfredaktor Reflexu
Marek Stoniš, zástupce šéfredaktora Reflexu