KOD k 17. listopadu demokratickým politikům: nepodceňujte situaci!

Klub na obranu demokracie se při příležitosti výročí 17. listopadu obrátil na předsedy stran obou demokratických koalic, předsedu Senátu a předsedkyni Poslanecké sněmovny s naléhavou výzvou. Podle KOD by lídři budoucí vládní koalice měli předejít situaci, kdy provoz země bude řídit Babišova vláda v demisi, zatímco nově ustavená sněmovna bude v mnoha ohledech bezmocná.

KOD k 17. listopadu demokratickým politikům: nepodceňujte situaci!

Výročí 17. listopadu by nemělo vést k tomu, aby lidové veselice nebo naopak zuřivé protesty proti způsobu, jak se vláda vyrovnává s pandemií, přehlušily náš základní politický problém.

Vítězství demokratů ve volbách je nejisté a vratké. Ti, kteří prohráli, se toho snaží využít. Nabízí se zejména velký prostor pro prezidentské obstrukce – v duchu vyhlášeného hesla „Zeit gewonnen, alles gewonnen“ (tj. získat čas znamená získat vše).

Rozhodující je teď jmenování premiéra a vlády. Dokud obojí nebude uzavřeno, hrozí, že běžný provoz země bude řídit stávající vláda v demisi a ustavená sněmovna bude v mnoha ohledech bezmocná.

Vzniká nebezpečná situace, která nebude mít s parlamentní demokracií nic společného. Tomu je třeba rychle zabránit. Vše záleží na prezidentovi. Znovu se otvírá otázka článku 66 Ústavy: je prezident vůbec schopný vykonávat svůj úřad? Je to vážný politický problém.

Možnosti jeho řešení jste zatím bohužel nevyužili. Je třeba v nové situaci, kdy je ustavena nová poslanecká sněmovna, věc znovu otevřít. Jinak budete proti prezidentovi a všem, kteří by rádi využili vratkosti vašeho postavení, úplně bezbranní. Nejde o to předpokládat u politických soupeřů zlou vůli. Ale nelze s ní nepočítat jako s jednou z nezanedbatelných možností.

Udělejte v této věci něco, je to ve Vaší kompetenci!

V Praze, 17. listopadu 2021

Za Klub na obranu demokracie

Členové výboru:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost

Členové KOD a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Petr Dušejovský, Martin Erben, František Hodík, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Václav Kříž, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Vladimír Peřina, Hana Petrásková, Jiří Plieštik, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Václav Řeřábek, Kamil Skřivan, Gabriela Sodomková, David Svoboda, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Miroslava Šefčíková, Jiří Šimeček, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Alena Štindlová, Jan Tichý, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk,
Jan Zima

Text výzvy v pdf je k dispozici zde.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.