Zdanění finančních náhrad církvím boří právní jistoty v ČR

Klub na obranu demokracie se obrátil na poslance a senátory, kteří budou hlasovat o dodatečném zdanění finančních náhrad církvím. V dopise upozorňuje, že záměr zdanit tyto náhrady je důsledkem zásadních politických proměn, odstartovaných v naší zemi v roce 2013. Tyto proměny znamenají hroucení právních jistot, na nichž stojí svobodná demokratická společnost. Pokud komunistická novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi projde, bude to znamenat zásah do platné legislativy v záležitosti, která má zásadní politický význam, neboť se týká řešení odluky církví od státu. Navrhovaná novela má revoluční charakter: porušuje ústavní principy a relativizuje legálně uzavřené smlouvy. Text prohlášení najdete v článku.

Zdanění finančních náhrad církvím boří právní jistoty v ČR

Prohlášení Klubu na obranu demokracie

V prosinci roku 2012 přijal Parlament České republiky zákon č. 428/2012 „O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi“. V červnu následujícího roku pak Ústavní soud ČR zamítl návrh skupiny poslanců a senátorů PČR na zrušení zákona.

O pět let později předložila skupina komunistických poslanců návrh novely tohoto zákona. Návrh stanoví, že ta část finanční náhrady, která dosud nebyla proplacena, bude zdaněna. Tím se zároveň mění celková výše finanční náhrady, uvedená v § 15 původního zákona, a zásahem státu se de facto mění obsah smluv, které byly podle § 16 mezi státem a dotčenými církvemi následně uzavřeny.

Pokud novela projde, půjde o zásah legislativy do platné zákonné úpravy v záležitosti, která má zásadní politický význam (odluka církví od státu). Děje se tak poté, co se důkladně změnila politická situace v zemi (složení zákonodárných sborů, vláda, prezident). Navrhovaná zákonná úprava má revoluční charakter: porušuje ústavní principy a relativizuje legálně uzavřené smlouvy. Je podstatnou součástí zásadních politických proměn, odstartovaných v naší zemi v roce 2013.

Proměny probíhají formálně demokratickou cestou (v důsledku voleb) a plíživě, takže si lidé hned neuvědomují, co vlastně znamenají. Zjevně i proto je nyní podporuje většina společnosti.

V takové situaci má menšina nejen právo, ale i povinnost na povahu těchto změn upozorňovat a snažit se ostatní přesvědčit. Znamenají víc než jen „střet zájmů“ nebo „korupci“: totiž hroucení právních jistot, na nichž stojí svobodná demokratická společnost. Toto právo jednotlivců a skupin patří k základům demokracie.

Rádi bychom v této věci oslovili „občanskou společnost“, a to především politiky, kteří dali v posledních letech najevo, že jim na české demokracii záleží, a kteří budou ve věci ještě rozhodovat.

Naše stanovisko dáváme na vědomí i představitelům hlavních církví a náboženských společností v ČR.

V Praze dne 7. ledna 2019

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Pavel Otto, Jan Scheinost

Členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Bohumil Dvořák, Martin Erben, Vladimír Fritsch, František Hodík, Petr Chowaniec, Jiří Chval, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Jiří Liška, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Hana Petrásková, Jana Petrová, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Václav Řeřábek, Kamil Skřivan, Aurelie Skřivanová, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Ludmila Vlčková, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jan Zima

Text prohlášení v pdf je k dispozici zde.


Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.