Podzimní volby: zpět k demokracii

Klub na obranu demokracie oslovuje demokratické strany a veřejnost s výzvou „Podzimní volby: zpět k demokracii“. Babišova veřejná podpora se viditelně hroutí, ale aby volby přinesly změnu k lepšímu, měly by se demokratické strany při všech rozdílech shodnout aspoň ve třech věcech: obnovit polistopadovou demokracii; zabránit tomu, aby jakákoli vláda v budoucnu zneužívala pandemie covidu-19 a podobných krizových situací k ochromení politického života a svobodné diskuse; a konečně podpořit v nové sněmovně ústavní žalobu na Miloše Zemana.

Podzimní volby: zpět k demokracii

Výzva Klubu na obranu demokracie demokratickým opozičním stranám před říjnovými volbami

8. a 9. října tohoto roku proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ti, co naší politice doposud dominovali, Babišovo ANO a jeho souputníci, prožívají hlubokou krizi důvěry. Po dlouhých osmi letech se otevřela naděje na návrat od zdánlivé jednoty národa, seřazeného za falešnými spasiteli, ke skutečné demokratické pluralitě.

K tomu je zapotřebí, aby se strany, jimž jde o demokracii, dokázaly přes všechny významné rozdíly shodnout na několika elementárních věcech.

Za prvé, že obnoví a upevní to, co jsme nabyli po roce 1989 a co je dnes významně poničeno: parlamentní demokracii, právní stát a naši příslušnost k západnímu demokratickému společenství.

Za druhé, že odstraní škody, způsobené české společnosti, českému veřejnému životu a české politice necitlivými opatřeními v době „koronakrize“, a že do budoucna zabrání tomu, aby jakákoli vláda zneužívala podobných krizových situací k ochromení a umrtvení politického života v české společnosti a k účelovému potlačení svobodné diskuse.

A za třetí: významným rozkladným prvkem podivného politického systému, který se u nás uplatňuje od roku 2013, je nové pojetí funkce prezidenta republiky, jež během výkonu svého mandátu prosazuje Miloš Zeman. Znamená podstatné ochromení ústavního pořádku v České republice. Jedinou legitimní cestou, jak tuto změnu zvrátit, je žaloba k Ústavnímu soudu ČR. Žalobu podává Senát Parlamentu ČR se souhlasem Poslanecké sněmovny. Nadcházející volby do Poslanecké sněmovny musí změnit její složení a podání žaloby umožnit. Je třeba, aby o tom politici i voliči, kteří se volebního dění zúčastní, věděli.

Klub na obranu demokracie se obrací na demokratické strany, které se podílely na politickém životě v polistopadové České republice, na politiky zprava i zleva; osloví i důvěryhodné politiky ČSSD: Prosíme Vás, abyste v této době a v těchto několika záležitostech dokázali najít společnou řeč. Politika nestojí na třídním boji, ale na společném hledání a nalézání spravedlnosti.

A veřejnost prosíme, aby nás v tomto našem úsilí podpořila. Můžete tak učinit tím, že připojíte svůj podpis zde.

V Praze, 15. června 2021

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost

Členové KOD a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Martin Dolejší, Petr Dušejovský, Martin Erben, Vladimír Fritsch, František Hodík, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Jiří Liška, Martin Litomiský, Petr Lívanský, František Lízal, Karel Luner, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Pavel Otto, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Hana Petrásková, Jiří Plieštik, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Václav Řeřábek, Kamil Skřivan, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, David Svoboda, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Karel Štindl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Ladislav Voves, Jan Vyskočil, Milan Zapletal, Jan Zima

Text prohlášení v pdf je k dispozici zde.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.