K volebnímu programu patří i ústavní žaloba na prezidenta

Výbor Klubu na obranu demokracie zveřejnil stanovisko k podivné změně ve vedení BIS. Připomínáme v něm naši výzvu a podpisovou akci „Podzimní volby: zpět k demokracii“ z 15. června, adresovanou demokratickým opozičním stranám a veřejnosti před říjnovými volbami, jakož i zejména otázku podání ústavní žaloby na prezidenta, jež by se mělo stát podle našeho názoru předmětem volebního hlasování. Toto naše stanovisko bylo uveřejněno v neděli 15. srpna na serveru Reflex.cz.

K volebnímu programu patří i ústavní žaloba na prezidenta

Výbor Klubu na obranu demokracie připomíná po podivné změně ve vedení BIS výzvu KOD z 15. června t.r. Připojte se!

V dlouhých tahanicích o obsazení funkce ředitele BIS se výrazně angažoval prezident Zeman, který to vůbec nemá v kompetenci. Nyní vše vyvrcholilo rozhodnutím vlády. Pan Michal Koudelka, jemuž mandát právě vypršel, „byl vládou pověřen zastupováním na služebním místě ředitele BIS“ až do doby, kdy nová vláda, jež získá důvěru občanů a Sněmovny, rozhodne o definitivním řediteli.

V citlivém období před volbami, v nichž se bude rozhodovat o velmi zásadních věcech a v nichž lze očekávat tlaky zvnějšku i zvnitřku, které mohou ohrozit stabilitu České republiky, tak může být ohrožena i výkonnost velmi významné instituce.

To je bohužel hotová věc. Zároveň však je tu další důvod pro to, aby se Ústavní soud zabýval otázkou, zda se prezident Zeman teď stejně jako dřív nedopouští jednání proti demokratickému řádu ČR podle čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky. Může tak učinit jen na základě ústavní žaloby, kterou podá Senát a odsouhlasí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Říjnové volby rozhodnou o příštím složení Poslanecké sněmovny. Náš Klub na obranu demokracie už v červnu t.r. vyzval kandidující politické strany, aby:

  • obnovily dnes poničenou parlamentní demokracii, právní stát a posílily naši příslušnost k západnímu demokratickému společenství,
  • zabránily zneužívání událostí jako „koronakrize“ k ochromení politického života a k potlačení svobodné diskuse,
  • a v neposlední řadě se zasadily o takové složení Poslanecké sněmovny, jež by umožnilo podání ústavní žaloby na prezidenta.

Pod tyto požadavky sbíráme od června podpisy těch, kdo s námi souhlasí. Prosíme, připojte se i Vy! Plný text naší výzvy najdete zde, seznam dosavadních signatářů zde, podepsat se můžete zde.

Výbor KOD:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost

V Praze, 15. srpna 2021

Text stanoviska výboru KOD v pdf je k dispozici zde.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.