Reakce politiků na výzvu „Demokratická opozice společně proti Novým pořádkům“

Naši výzvu „Demokratická opozice společně proti Novým pořádkům“ jsme zaslali představitelům demokratických politických stran. Odpověděli nám předseda ODS Petr Fiala, 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda STAN Petr Gazdík, poslanci Miroslava Němcová (ODS), Jana Černochová (ODS), Jan Farský (předseda poslaneckého klubu STAN), místopředseda Senátu Jiří Šesták a senátor Miloš Vystrčil (předseda senátorského klubu ODS). Jejich odpovědi zveřejňujeme.

Petr Fiala

Vážený pane doktore,
děkuji za váš dopis a za aktivity, kterými podporujete zachování svobody a demokracie v naší zemi. Velice si toho vážím. ODS je hlavní opoziční silou, která vždy hodnoty, jež prosazujete, považovala za základ polistopadové České republiky. Vždy jsme stáli na straně svobody a demokracie, přestože jsme se možná někdy lišili v názoru, jaké prostředky povedou k jejímu uhájení. Politický systém České republiky je postaven na soutěži politických stran. Věřte, že jsem si velice dobře vědom toho, že ODS je hlavní alternativou vůči vládnoucímu establishmentu a udělá vše pro to, aby v nadcházejících volbách uspěla a zastavila probíhající normalizaci země.

Se srdečným pozdravem
Petr Fiala

Markéta Pekarová Adamová

Podpora iniciativě KOD

Vážený pane Doležale,
reaguji na Vaši výzvu koordinace demokraticky smýšlejících občanů proti „Novým pořádkům“. Souhlasím s Vašimi postřehy o určitých souvislostech posledních dní s postupnými, na první pohled nenápadnými kroky, které nás v minulosti dovedly ke ztrátě demokracie. Já, stejně jako celá TOP 09, považuji fungující a aktivní občanskou společnost za důležitý pilíř demokracie a svobodné společnosti. Pokud nebudeme aktivně vystupovat proti politice Andreje Babiše, Miloše Zemana a dalších populistů, velmi hrozí, že minulost se bude určitým způsobem opakovat. Vždyť i Komunistická strana se k moci dostala skrze demokratické volby, její politika pro nás ale byla fatální. Proto bych za TOP 09 chtěla vyjádřit podporu koordinačnímu výboru české demokratické opozice, připojuji i svůj podpis pod Vaši výzvu.
Děkuji celému Klubu na obranu demokracie za tuto aktivitu.

Markéta Pekarová Adamová
1. místopředsedkyně TOP 09

Petr Gazdík

Vážený pane předsedo,
za vaši výzvu vám všem děkuji. Sám víte z naší korespondence, našeho rozhovoru před měsíci i z našich praktických kroků, že STAN se žádné podobné diskusi nebrání v duchu našeho hesla „Spojovat, ne rozdělovat“. Vím, neplatí to – a nemůže platit – vždy, jsou uskupení, se kterými se prostě spojovat nelze.
Tuto vaši výzvu kvituji kladně a jsem s kolegy ze STAN připraven se na diskusi v duchu vaší výzvy podílet.

S pozdravem
Petr Gazdík
poslanec Poslanecké sněmovny PČR
předseda STAN

Miroslava Němcová

Vážený pane Doležale,
dostala jsem text – návrh KODu, který je reakcí na nástup Nových pořádků v naší zemi a vyzývá k vytvoření Koordinačního výboru české demokratické opozice.
Sdílím vámi formulované obavy. Vnímám postupné omezování demokracie v naší zemi, kdy rozhodujícím faktorem je bezprecedentní koncentrace politické, ekonomické a mediální moci v rukou premiéra a dále jeho pakt s prezidentem a okruhem osob kolem něj. Vlivná média vlastněná premiérem či podporovaná prezidentem se významně podílejí na probíhajících změnách. K tomu je třeba přičíst vliv proruských dezinformačních serverů a zjevnou aktivizaci kruhů nějak propojených s bývalou StB. Díky manipulativnímu přístupu těchto médií a vlivových struktur jsou probíhající nebezpečné společenské změny pro značnou část naší veřejnosti málo viditelné a nebudí tak potřebnou pozornost, kritiku a vzdor. Za takové situace je pro Andreje Babiše a Miloše Zemana snadné pokračovat v oslabování demokratického provozu v České republice.
Demokratické politické strany jsou nyní oslabeny a jejich spolupráce je z mého pohledu velmi potřebná. V letošních senátních volbách se v některých obvodech podařilo dojít k dohodě o vzájemné podpoře kandidátů opozičních parlamentních stran. To potvrzuje, že tyto strany si uvědomují vážnost situace. Zároveň platí, že tento první vážnější pokus o spolupráci nemůže stačit k žádoucímu posílení dnešní opozice a zastavení ataku na demokratické principy života naší společnosti.
Z toho důvodu vaši iniciativu vítám a podporuji.

Miroslava Němcová
poslankyně ODS

Jana Černochová

Vážený pane Doležale, dobrý večer,
děkuji Vám za dopis a iniciativu Klubu na obranu demokracie. Souhlasím s Vámi, že je potřebné stmelit rozklíženou společnost a bránit těžce získanou demokracii a zastavit demontáž polistopadové demokracie. Z těchto důvodů ráda podpořím i vznik koordinačního výboru české demokratické opozice, která jak věřím bude pevná ve svých postojích, zásadách a demokratických principech a bude dohlížet na to, aby se jen mlčky nepřihlíželo snahám narušit současný ústavní pořádek naší země.

Přeji Vám krásný víkend.
Jana Černochová

Jan Farský

Vážený pane předsedo,
Vaše kroky podporuji. Svoji roli vidím v poctivé práci v Poslanecké sněmovně a v hnutí STAN.
Děkuji za Vaši aktivitu.

S pozdravem
Mgr. Jan Farský
poslanec

Jiří Šesták

Vážený pane předsedo,
děkuji Vám ještě jednou za nabídku podpory Vaší iniciativy, která je mi blízká. Již po parlamentních podzimních volbách jsem se obrátil na předsedy demokratických parlamentních stran (KDU-ČSL, TOP 09, STAN), aby našli cestu k vzájemné spolupráci a nastoupení cesty k jednotné politické platformě, která by dokázala vzdorovat uchopování moci A. Babišem a vyprazdňování našeho ústavního pořádku prezidentem republiky. Rád Vaši iniciativu podpořím a případně se zúčastním některé širší debaty, kterou budete organizovat.

Přeji Vám hezké letní dny.
Jiří Šesták

Miloš Vystrčil

Dobrý den a děkuji za zaslané informace.
Demokracii je určitě třeba chránit, a to i prostřednictvím kvalitního fungování demokratických stran. O to se jako člen ODS budu snažit.

Se zdvořilým pozdravem
Miloš Vystrčil