Setkání členů KOD 13. září v Praze

V pátek 13. září se v Praze konalo setkání pražských i mimopražských členů KOD.

Na programu byla zpráva předsedy o dosavadní činnosti KOD a informace o stavu členské základny. Byly představeny nové internetové stránky klubu a navrženo jejich další rozšíření.
Dále se jednalo o diskusním večeru na téma Role státního zastupitelství v demokratickém právním státě, který KOD připravuje spolu s Občanským institutem na 2. října 2013.
Nejobsáhlejším bodem jednání byla diskuse o politické situaci. Zúčastnění se shodli na tezích prohlášení k politické situaci před volbami a pověřili výbor Klubu, aby text podle jejich připomínek dopracoval.