Pocit ohrožení a strachu nesmí vyústit v další poškození demokracie

KOD oceňuje všechny, kdo se bez ohledu na riziko starají, aby naše společnost fungovala. Zároveň varuje před těmi, kdo se pokoušejí zneužít pocitu ohrožení k prosazení nekalých cílů. Naše společnost je společností občanů stojících na vlastních nohou, svobodně se rozhodujících a zodpovědných. Patří k ní ti, kteří jsou široce označováni jako OSVČ. Stav nouze toto pojetí společnosti tvrdě zasahuje. Mělo by být přezkoumáno, zda opatření, která tyto lidi postihují, neznamenají obcházení Ústavy. Je třeba vzít v úvahu, že stát za ně nese spoluzodpovědnost. Způsob a objem odškodnění proto nesmí být stanoven státním diktátem, nýbrž dohodou s postiženými. Podporujeme kroky demokratických politických stran i nezávislých iniciativ k zastavení tohoto neblahého politického vývoje a žádáme je o větší razanci. Pokud s námi souhlasíte, připojte se podpisem zde. Text prohlášení najdete ve zprávě.

Pocit ohrožení a strachu nesmí vyústit v další poškození demokracie

Prohlášení Klubu na obranu demokracie ke stavu nouze

Nynější pandemie je pro nás všechny novou zkušeností. Proto vyvolává znepokojení, obavy a strach.

Oceňujeme všechny, kteří dnes bez ohledu na rizika zajišťují zdravotní služby, starají se o naše zásobování a o naši bezpečnost, o vše, co umožňuje, aby naše společnost fungovala.

Zároveň je třeba počítat s pokusy zneužít pocitu ohrožení a strachu ve veřejnosti k prosazení nekalých cílů. Falešná jednota zrozená z hysterie stála v minulosti i u zrodu hnutí jako bolševismus nebo nacismus.

Pro naši současnou společnost je podstatné, že je společností občanů stojících na vlastních nohou, svobodně se rozhodujících a za svá rozhodnutí zodpovědných. Její součástí jsou i menší podnikatelé, živnostníci, řemeslníci a svobodná povolání, tedy ti, kteří se označují v širším slova smyslu jako OSVČ.

Nedávno vyhlášený stav nouze do tohoto pojetí tvrdě zasahuje. Znamená mj. dočasný zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (to vše s výjimkami) a další opatření omezující mezilidské vztahy.

Nyní vláda už neodkazuje na krizový zákon (č. 240/2000 Sb.), jak to učinila, když stav nouze vyhlašovala, ale na Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.). Zdůvodněno to bylo mj. tím, že opatření tak mohou platit i po zrušení stavu nouze. Mělo by být přezkoumáno, zda to v důsledku neznamená obejití Ústavy.

Dále, vláda ohlásila pomoc pro OSVČ formou jejich dočasné hibernace do stavu důchodců. A kompetentní ministryně sdělila, že stát jim nemůže refundovat ušlý zisk (pojem refundace ušlého zisku vnesla do debaty ona). Přitom stát se v nové, nezvyklé situaci rozhodl provést drastická opatření, jejichž oprávněnost se prokáže teprve v příštích týdnech a měsících. Vzal tak na sebe spoluzodpovědnost za ztráty, které ti, jichž se opatření dotýkají, utrpí. Pokud budou zachovány všechny náležitosti právního státu, je pozice vlády ve věci odškodnění slabá. Způsob a objem odškodnění proto nemůže být stanoven formou vládního diktátu, nýbrž dohodou, na níž budou účastni i postižení.

Obracíme se v této věci na představitele demokratické politické opozice (na ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL), dále na ty z ČSSD, kteří nesouhlasí s nynější účastí strany ve vládě, s tím, že

  • podpoříme všechny jejich kroky k tomu, aby se zastavil tento neblahý politický vývoj
  • a zároveň je vyzýváme, aby byli v tomto směru daleko rozhodnější než dosud.

S tímtéž se obracíme na nezávislou iniciativu Milion chvilek.

Chápeme, že situace je velmi komplikovaná: parlamentní život je ochromen, veřejné protesty jsou v podstatě nemožné.

Ani v tak svízelné situaci však nesmíme rezignovat na obranu demokracie.

Pokud s námi souhlasíte, prosíme, připojte se k nám svým podpisem ZDE.

V Praze, 1. dubna 2020

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost

Členové KOD a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Jan Bouchal, Petr Dušejovský, Martin Erben, Vladimír Fritsch, František Hodík, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Václav Peřina, Hana Petrásková, Tomáš Průša, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Václav Řeřábek, Kamil Skřivan, Aurelie Skřivanová, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, David Svoboda, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Miroslav Štengl, Jan Tichý, Stanislav Toula, Jiří Vaněk, Ladislav Voves, Milan Zapletal

Text prohlášení v pdf je k dispozici zde.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.